Skip navigation

Seniorträff

Article categories: Seminarier, föreläsningar och möten

Seniorträffen är riktad till 65-75 åringar eller övriga intresserade i Vörå, Oravais, Maxmo

Vill du veta om du har riskfaktorer för minnessjukdom eller förhöjd risk att insjukna i övriga folksjukdomar? Visste du att det genom forskning är bevisat att man själv kan påverka sin hälsa och sin framtid med förebyggande insatser? Om du vill veta mera om ämnet så ordnar Österbottens välfärdsområde en svenskspråkig seniorträff måndagen 04.12.2023 kl. 13.15-15.30 på Oravais HVC i matsalen (Öurvägen 25) där du får information, inspiration och vägledning med målsättningen att leva ett friskt och hälsosamt liv.

Seniorträffen är riktad till alla 65-75-åringar eller övriga intresserade som inte erhåller regelbunden service såsom t.ex. hemvård.

PROGRAMMET
Kl 13:15 Seniorrådgivningens sjukskötare Johanna Silfver-Forsbacka önskar er välkomna
Kl 13:20 Information om seniorrådgivningen
Kl 13:30 Presentation av Finger-modellen som innefattar fysisk aktivitet, hälsosam kost, hjärngymnastik, social aktivitet och kontroll av hjärt- och kärlrelaterade värden.
Kl 14:15 Aktivt seniorliv i Folkhälsans lokalföreningar i Vörå, Oravais och Maxmo
Kl 14.35 Hjärngymnastik med Österbottens minneslots
Kl 15:00 Övrig verksamhet som ordnas för seniorer i regionen
Kl 15:15 Frågor och diskussion
Kl 15:30 Träffen avslutas

Anmäl dig senast torsdagen den 30.11.2023 till seniorrådgivningens sjukskötare Johanna Silfver-Forsbacka tfn 044-7277390.
Hoppas att vi ses!

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!