Skip navigation

Söker du kunnig arbetskraft? Välkommen till Finland Works online-rekryteringsevenemanget!

Article categories: Auctions & Market Days

Internationell rekyrteringsmässa för arbetsgivare i Finland

Under Finland Works rekryteringsmässan når du talanger inom olika branscher i Finland och utomlands. Tillställningen erbjuder en ypperlig möjlighet att marknadsföra lediga arbetsplatser inom hela Europa. Du förfogar över en mångsidig evenemangsplattform, som möjliggör lyckade sammankomster med arbetssökanden.

LÄTT ATT DELTA
– Registrera dig och skriv in dig på evenemanget
– Mata in arbetsplatsen på plattformen
– Du är klar för att påbörja en effektiv rekrytering!

Under evenemangsdagen sänder vi mycket live-program samt förmedlar information om Finland. Också ert företag kan förmedla sin reklamvideo för att visas under tillställningen.

Finland Works online -evenemangen ökar ständigt i popularitet

På i februari 2022 anordnade online-mässan hade vi mer än 400 erbjudna arbetsplatser i Finland och över 2000 arbetssökanden från Europa och från länder utanför Europa. Under mässdagen hade vi fått in så gott som 1700 arbetsansökningar till erbjudna arbetsplatser. Mer än 27 000 enskilda personer hade besökt evenemangsplattformen under dagen.

Välkommen att delta!

Närmare information: eojd@te-byran.fi