Skip navigation

Sommartorg vid Särkimo skola

Article categories: Auctions & Market Days

Försäljning av olika produkter. Kaffeservering och lotteri.