About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (JY) 25-29 op

Erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopinnot on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnot soveltuvat esimerkiksi lastentarhanopettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, vieraiden kielten opettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, joilla on luokassaan maahanmuuttajaoppilaita. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille sekä muille suomen kielen perusopinnot suorittaneille suositellaan suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoja.