Skip navigation

TaiKons avgiftsfri cirkus-pröva på lektion för 4–18 åringar

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

På våren frågade vi vilka konstämnen intresserar barn, unga och deras föräldrar i Vasa.

På basen av svaren vi fick in var cirkus bland de mest intressanta konstämnen. TaiKon organiserar en för barn och unga riktad avgiftsfri cirkus-pröva på lektion fyra kommande lördagar kl. 12–13. Under 10-åringar uppmuntras att delta tillsammans med vårdnadshavaren.

Tidpunkt och plats:
▫️ lö 11.11. kl. 12–13, Kasernområdets motionsutrymmets stora sal, Artellgränden 4
▫️ lö 18.11. kl. 12–13, TaiKon, stuga 1, Östra Kaserntorget 7–9
▫️ lö 25.11. kl. 12–13, Kasernområdets motionsutrymmets stora sal, Artellgränden 4
▫️ lö. 2.12. kl. 12–13, Kasernområdets motionsutrymmets stora sal, Artellgränden 4

Från svaren från vårens enkät kommer vi att ordna avgiftsfria pröva på -kurser i olika konstämnen. Dessa pröva på kurser är en del av Svenska kulturfondens finansierade projekt Skapa i Vasaregionen. Målet med projektet är att öka tillgängligheten och jämlikheten för barn och unga inom konstundervisningen samt öka dess utbud.