About coronavirus

Skip navigation

Ungdomskulturer och medieanvändning

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Ungdomskulturer och medieanvändning (5 sp) Nätkurs!

Ungdomars medieanvändning har ökat kraftigt de senaste åren, hur är det sammankopplat med identitetsskapande och dagens ungdomskulturer? Kom med på kursen Ungdomskulturer och medieanvändning (5 sp), som börjar 7.8 och lär dig mera om ämnet!