About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Utomhussamling i Forsnäsparken, Kronoby

Allsång med Gospel Riders, Plantförsäljning samt försäljning av grillad korv, vofflor och kaffe

Plantförsäljningen börjar kl 18 och programmet kl 19