Skip navigation

Vägar till återhämtning - tredelat föreläsningsserie

Article categories: Seminarier, föreläsningar och möten

Vägar till återhämtning - sex timmar av delad expertkunskap

Projektet “Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen”, FinFami Österbotten och Mahis ordnar en gemensam tredelad föreläsningsserie. Tre olika teman behandlas såväl ur en sakkunnigs som ur en erfarenhetsexperts synvinkel. Åhörarna får en djup inblick i temat tack vare den mångfasetterade expertkunskapen. Tid för diskussion finns också i samband med varje föreläsning. Vilka tankar väcker det aktuella temat hos dig? ADHD och Riippuvuus föreläsning är på finska men du kan också fråga på svenska!

Ons 21.4. kl 15-17 ADHD
Heidi Hyttinen (Österbottens ADHD-förening rf) ja Kirsi Koivumäki (erfarenhetsexpert)
Anmäl dig: https://www.lyyti.in/ADHD-luento

Ons 19.5. kl 18-20 Beroende
Mika Nevasaari (Vasa missbrukarcenter), Atte Björklund (erfarenhetsexpert) och Hans Vikman (erfarenhetsexpert)
Anmäl dig: https://www.lyyti.in/Riippuvuudet

Ons 22.9.2021 kl 13-15 Helt sjukt duktig:
Frida Nylund (Österbottens socialpsykiatriska förening rf) och Emma Geisor (erfarenhetsexper)
Anmäl dig: https://link.webropol.com/ep/heltsjukt