Skip navigation

Välkommen på utställningen ”Mitt bottenliv” till huvudbiblioteket!

Article categories: Literature Museums & Folklore

Utställningen Mitt bottenliv har kommit till huvudbibliotekets barnavdelning och kommer att vara utställd 1.6 – 12.8.

Utställningen baserar sig på Linda Bondestams bok Mitt bottenliv och behandlar miljöfrågor och klimatförändringen på barns nivå.

Utställningen är ett resultat av rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar som arrangerats av Svenska folkskolans vänner.