Skip navigation

Välmåendedag i Vasa

Article categories: Auctions & Market Days Recreation & Sports

Välkommen på Välmåendedag!

Österbottens Minneslots och Korsholmsnejdens Demensförening uppmärksammar Hjärnveckan med en välmåendedag i samarbete med YA! Yrkesakademin i Österbotten. YA!s studeranden erbjuder hälso- och välmåendetjänster så som handvård, hårstyling, blodtrycksmätning, blodsockermätning och sittgymnastik.
Kaffeservering. Tillfället är kostnadsfritt.

Anmälan senast 5.3: Linda t. 044 345 0594 / info@muistiminne.fi