About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Valo-Ljus

Article categories: Theatre

Ljusparad i lyktornas sken

I Vasa ordnas en ljusparad till ära av FN:s barnkonventionens dag onsdagen den 20. november kl. 18. Evenemanget startar från torget med en ljusparad och avslutas på kasernområdet till en ljusföreställning.
Valo- Ljus-evenemanget ordnas av grundläggande konstundervisning inom Vasa stad, TaiKon och av Vasa stads ungdomsavdelning.
Ljusparaden startar från Vasa torg kl. 18 och avslutas på grusplanen på kasernområdet, där deltagarna kan följa en ljusföreställning med TaiKons teater-, dans- och bildkonstelever. Evenemanget för ljus och värme med sig i den mörka novemberkvällen. Vi hoppas att så många som möjligt kan dela den stämningsfulla stunden.
Evenemanget är öppet för alla och räcker ca 1 timme.