About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Valsörarna i våra hjärtan - fotoutställning

Article categories: Museums & Folklore

Ostrobothnia Australis rf:s unika fotoutställning! 4.6-27.7.2020 må-sö kl. 10-18

Utställningen är en tillbakablick till den tid då Valsörarna var en arbetsplats för fiskare, fyrvaktare och sjöbevakare.
Genom utställningen får man också en intressant inblick hur fågelforskningen har förändrats under dessa år. Genom att jämföra gamla och nytagna foton kan man se landhöjningens effekt i landskapet.

Fotografer
• Olavi Hildén, docent vid Helsingfors universitet, fågelforskare och fågelringmärkare på Valsörarna under åren 1950-80
• Jarl-Gunnar Andersson, fågelringmärkare och fågelskådare på Valsörarna under åren 1950-90
• Tuija Warén, naturfotograf och fågelforskare på Valsörarna från och med 1982
• Bilder ur Ostrobothnia Australis rf:s arkiv

Ostrobothnia Australis rf
@OstrobothniaAustralis

Utställningen har fått stöd av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond och Vasa stad.