About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Vårbrunch till förmån för lokala Cancerklubben

Välkommen och njut av en härlig vårbrunch till stöd för Krs Cancerklubb.

Stick-kafe’ deltagarna i Lappfjärd och cancerklubben ordnar gemensamt vårbrunch i Susannes Shop.
Alla intäkter går oavbrutet till cancerklubben. Under dagen kan man också köpa Stick-kafe deltagarnas
virkade fruktpåsar till förmån för cancerklubben. Endast kontant betalning.