Skip navigation

Vasa generalplan 2040

Article categories: Seminarier, föreläsningar och möten

Tillfälle främst för de som bor utanför Vasa, men öppen för alla som är intresserade av att utveckla Vasa

Vasas helhetsgeneralplan uppdateras under de kommande åren. Generalplanens program för deltagande och bedömning är framlagt 10.5–30.6.

Alla som är intresserade av att utveckla Vasa är välkomna också till generalplanens info- och workshopsmöten. Sådana ordnas på olika håll i Vasa i maj.