Skip navigation

Vasa generalplan 2040

Article categories: Seminarier, föreläsningar och möten

Alla som är intresserade av att utveckla Vasa är välkomna till generalplanens info- och workshopsmöte

Vasas helhetsgeneralplan uppdateras under de kommande åren. Generalplanens program för deltagande och bedömning är framlagt 10.5–30.6.

Alla som är intresserade av att utveckla Vasa är välkomna också till generalplanens info- och workshopsmöten. Sådana ordnas på olika håll i Vasa i maj.