Skip navigation

Villalivet 7.5–29.8.2021

Article categories: Museums & Folklore

Österbottens museum

Österbottens museums sommarutställning är Villalivet som presenterar villa- och stuglivets kulturhistoria i Vasaregionen och Österbotten från slutet av 1700-talet till nutid som ett övergripande kulturfenomen.