About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Vörå ungdomsorkesters speluniformer

Utställning på Vörå ungdomsorkesters speluniformer

Vörå ungdomsorkester startade sin verksamhet på 1970-talet. Spelverksamheten slutade 2002. Gun-Maj Långs var den sista ordföranden i föreningen som upphörde i år och hon ställer ut Vörå ungdomsorkesters speluniformer på Vörå huvudbibliotek 1.7-14.8. Välkommen!