About coronavirus

Skip navigation

WWW-suunnittelu, verkkokurssi

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

WWW-suunnittelu, verkkokurssi VY, 5 op

Luentoja ja harjoituksia käytettävyydestä, sisällöntuotannosta ja merkkauskielistä.
Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan arvioida verkkosivuja käytettävyystutkimuksen keinoin ja toteuttaa sisällöltään ja käytettävyydeltään toimivia sekä standardinmukaisia verkkosivuja html:n ja css:n avulla. Opiskelija osaa myös muokata digitaalisia mediaelementtejä verkkosivujen tarpeita vastaaviksi. Lisäksi opiskelija ymmärtää sisällönhallintajärjestelmien perusperiaatteet.