Skip navigation

Erika Adamsson- Nostalgi

Article categories: Museums & Folklore

Konstnären Erika Adamssons (1973) separatutställning i Tikanojas konsthem

Konstnären Erika Adamssons (1973) separatutställning i Tikanojas konsthem har fått nostalgi som tematisk utgångspunkt. Konstnären fascineras av ögonblick från det förflutna, stämningar och berättande. Nostalgins övergång nästan till patetiskhet framträder i de målningar, i vars utgångspunkter konstnären använder hemmuseernas autentiska interiörer som material. De senaste målningarna har skapats ur Tikanojas konsthems egen historia, där förutom familjemedlemmarna även tjänstefolk levde i salarna i kommerserådets hem.

Adamsson är intresserad av illusionen av en gången vardag. I bildmaterialet förekommer ofta människan i rummet, och modellerna kommer från autentiska fotografier, nutida dramaguidningar eller stillbilder ur filmer. På samma sätt som minnen ur det förgångna blir suddiga, är inte heller målningar dokumentariska beskrivningar av historiska ögonblick utan färgade och uppbyggda. Även om en målning är arrangerad upplever vi dess stämning som äkta och trovärdig. Nostalgi är flykt från vardagen, som en stunds vistelse som enda besökare i hemmuseets salong, där man kan sjunka in i det förflutna och identifiera sig med husinvånarnas liv. I interiörerna definierar detaljrikedomen i inredningen och tidsperiodens stilmöbler den förgångna tiden.

Målningstekniken i alla verk är oljefärg på aluminiumskiva. Aluminium gör så att färgen kan glida på verkets yta, där friktionen inte bromsar handen och penseln. Det snabba målningsförloppet föregås av ett långsamt arbetsskede där konstnären avgränsar målningsytan i detalj. Det långsamma arbetsskedet förbereder handens och tankens sammanhängande och synkrona rörelse på målningens yta – för att välja rätt samordning av färger. I den färdiga målningen skymtar den silverglänsande aluminiumytan fram vid sidan av oljefärgen.

Konstnären Erika Adamsson från Åbo bor och arbetar i sin hemstad, där hon också har studerat. Hon blev utexaminerad från Åbo ritskola 1996 och undervisar numera i målarkonst i samma skola. Hon har presenterat sig på flera separatutställningar i Finland, senast bl.a. på Forum Box i Helsingfors 2019 och på Laukko gård 2021. År 2018 beviljades konstnären Finska Konstföreningens William Thuring-pris. Utställningen är Erika Adamssons första presentation i Vasa och den har producerats av Vasa stads museer med utställningschef Maaria Salo som kurator.

Bild: Pale Green Taffeta, 2019
Olja på aluminium, 136 x 112 cm
Saastamoisen säätiön taidekokoelma / EMMA – Esbo moderna konst museum
Paula Virta / EMMA