Skip navigation

Gösta Diehl – Mer än en kubist

Article categories: Museums & Folklore

I Kuntsi framställas den ansedda modernisten Gösta Diehls (1899-1964) omfattande retrospektiva utställning.

I Kuntsi museum för modern konst framställas den ansedda modernisten Gösta Diehls (1899-1964) omfattande retrospektiva utställning som presenterar ett tvärsnitt av konstnärens produktion, allt från hans tidiga arbeten från 1920-talet till verk från 1950- och 60-talen. Verk både av en redan erkänd konstnär och hans mästerliga kubistiska experiment. Förutom Diehls anslående oljemålningar presenteras nu även hans akvareller och ritningar. I dag känner vi bäst till honom för hans färgstarka kubistiska uttryck, men hans konstnärliga väg var som helhet mångfacetterad och händelserik. Hans konstnärliga karriär som sträckte sig över fem decennier inbegriper flera olika stilinriktningar och experiment. Utställningen lyfter med sina verkval fram mångsidigheten i Diehls produktion och hans utvecklingsgång som konstnär. Verken i utställningen har sammanställts ur många offentliga samlingar och privata samlingar som sällan syns offentligt. Utställningen är riksomfattande sett viktig, eftersom det är konstnärens första retrospektiva utställning. Senast har Diehls verk varit utställda så här omfattande på hans minnesutställning, som ordnades i Helsingfors Konsthall år 1966.

Redan i början av sin karriär orienterade sig Diehl mot den internationella arenan. Grundstämningen i hans konst fanns i klarheten i söderns sol och i rationaliteten i den franska konstens formspråk. Diehl bodde i Paris på 1920- och 30-talen, sammanlagt i tolv år, då hans franska intryck även påverkade andra finländska konstnärers möjligheter att arbeta, påverka och influeras på fransk mark. Ungdomsåren i Paris anlade riktningen för hela hans karriär. Förutom att Diehl var känd som en stark förespråkare för fransk konst, hade han även en viktig roll vad gäller främjande av den nordiska konsten. Han var ordförande för Konstnärsgillet i Finland under åren 1944-48 och han var också med och grundade Nordiska konstnärsförbundet år 1946 samt dess finska sektions första ordförande.

Diehl hörde från och med år 1956 till konstnärsgruppen Prisma, som företrädde internationell modernism i Finland. En av konstnärsgruppen Prismas utställningar ordnades i Vasa år 1957 i Österbottens museum. Nu kan man i Kuntsis museum för modern konst utöver Diehl, även se verk av andra konstnärer som hörde till gruppen, Yngve Bäck, Unto Pusa, Sam Vanni, Sigrid Schauman, Ragnar Ekelund och Torger Enckell.

Utställningen har producerats av Vasa stads museer och som dess kurator har verkat tf. amanuens Sonja Koivisto. Till arbetsgruppen har dessutom hört amanuens Anna Franck, utställningschef Maaria Salo samt tf. amanuens Nina Takala. Som expert i projektet har medverkat konsthistorikern FM Camilla Granbacka, vars omfattande forskning och biografi Gösta Diehl: Kubist, kolorist & kosmopolit kommer att publiceras i samband med utställningen av PARVS.