Ohita valikko

Gösta Diehl — Enemmän kuin kubisti

Artikkelin kategoriat: Museot ja näyttelyt

Kuntsilla nähdään merkittävän modernistin, Gösta Diehlin (1899-1964) laaja retrospektiivinen näyttely.

Kuntsin modernin taiteen museossa nähdään merkittävän modernistin, Gösta Diehlin (1899-1964) laaja retrospektiivinen näyttely, joka esittelee taiteilijan kokonaistuotantoa varhaisista 1920-luvun töistä 1950- ja 60-lukujen teoksiin, jo tunnustusta saaneen taiteilijan mestarillisiin kubistisiin kokeiluihin. Vaikuttavien öljymaalausten lisäksi nähtävillä on myös akvarelleja ja piirustuksia. Nykypäivänä hänet tunnetaan parhaiten värivoimaisesta kubistisesta ilmaisustaan, mutta taiteen tie oli kokonaisuudessaan monitahoinen ja vaiheikas. Hän kävi tuotannossaan läpi tyylikokeiluja myöhäisimpressionismista uusklassismiin ja ekspressionismiin ennen oman kubistisen tyylinsä vakiinnuttamista 1950-luvulla. Näyttely nostaa teosvalikoimallaan esiin Diehlin tuotannon monipuolisuutta ja hänen kehityskulkuaan taiteilijana. Teokset on koottu lukuisista julkisista kokoelmista ja harvoin julkisuudessa nähdyistä yksityiskokoelmista. Näyttely on valtakunnallisesti merkittävä, sillä se on taiteilijan ensimmäinen retrospektiivinen näyttely. Viimeksi Diehlin teoksia on ollut näin laajasti esillä hänen muistonäyttelyssään Helsingin Taidehallissa vuonna 1966.

Jo uransa alkuvaiheessa Diehl suuntasi kansainväliselle areenalle. Hänen taiteensa pohjavire oli etelän auringon kirkkaudessa ja ranskalaisen taiteen muotokielen rationaalisuudessa. Taiteilija asui 1920- ja 30-lukujen Pariisissa yhteensä kaksitoista vuotta, minkä aikana hän imi itseensä ranskalaisia vaikutteita ja myötävaikutti merkittävästi myös muiden suomalaisten mahdollisuuksiin toimia, vaikuttaa ja vaikuttua ranskalaisella maaperällä. Nuoruusvuodet Pariisissa asettivat suunnan hänen koko uralleen. Sen lisäksi, että Diehl tunnettiin voimakkaana ranskalaisen taiteen puolestapuhujana, oli hänellä myös merkittävä osuus pohjoismaisen taiteen edistämistehtävissä. Hän oli Suomen taiteilijaseuran puheenjohtajana vuosina 1944-48 ja hänet valittiin vuonna 1946 perustetun Pohjoismaisen taideliiton suomalaisen jaoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.

Diehl kuului vuodesta 1956 lähtien Prisma-taiteilijaryhmään, joka toimi kansainvälisen modernismin edistäjänä Suomessa. Yksi Prisma-ryhmän näyttelyistä järjestettiin Vaasassa vuonna 1957 Pohjanmaan museossa. Nyt Kuntsin modernin taiteen museossa nähdään teoksia myös tähän ryhmään kuuluneilta taiteilijoilta, joita Diehlin lisäksi olivat Yngve Bäck, Unto Pusa, Sam Vanni, Sigrid Schauman, Ragnar Ekelund ja Torger Enckell.

Näyttelyn on tuottanut Vaasan kaupungin museot ja sen on kuratoinut vs. amanuenssi Sonja Koivisto. Työryhmään ovat kuuluneet myös amanuenssi Anna Franck, näyttelypäällikkö Maaria Salo ja vs. amanuenssi Nina Takala. Asiantuntijana projektissa on ollut mukana FM, taidehistorioitsija Camilla Granbacka, jonka tekemä laaja tutkimus ja biografia Gösta Diehl: Kubisti, koloristi & kosmopoliitti julkaistaan näyttelyn yhteydessä PARVSin kustantamana.