About coronavirus

Skip navigation

Julallsång med GerbyKören

Article categories: Music

Julallsång i Gerby skola

GerbyKören bjuder in till julallsång i Gerby skola. GerbyKören leds av dirigent Sören Hakola.
Gerby skolas elever uppträder med luciaprogram. Arbis dragspelsgrupp deltar under ledning av Bo Lund.

Kaffeservering och lotteri

Varmt välkomna!