Skip navigation

Kasaböle skola - i den yttersta utposten av nordvästra Satakunda

Article categories: Seminarier, föreläsningar och möten

Varmt välkommen på ett föredrag om Kasaböle privata svenska folkskola!

Föredraget kommer att ske onsdagen 13.7.2022 klockan 18–20 i Salteriet. Föreläsare är FM Tarja Laine som är verksam som arkivforskare vid Svenska Kulturfonden i Björneborgs arkiv och skriver som bäst Historiken om Kasaböle privata svenska folkskola som utkommer i början av år 2023 på svenska och finska. Föredraget går på finska men frågor kan besvaras på svenska. Det är gratis att delta i föredraget.

Kaffeservering ordnas under kvällen.

Historiken om Kasaböle privata svenska folkskola är ett forskningsprojekt där det kartläggs skolans historia och betydelse för ortens finsk- och svenskspråkiga. I projektet kombineras muntlig tradition i form av intervjuer, arkivdokument och historiekunskap samt tidningsartiklar och fotografier.

År 1888 besöktes Kasaböle by, den ytterst utposten av nordvästra Satakunda närmast gränsen till Sideby, av den unga magistern Isak Smeds på forsknings- och folkbildningsuppdrag av föreningen Svenska Bildningens Vänner i Åbo. Han fann i byn en då ännu talrik och livskraftigt men bortglömd svensk bonde- och fiskarbefolkning som hotades av en snar förfinskning om inga åtgärder sattes in. Skolan verkade i tio år och fortsatte sedan verksamheten som en högre folkskola av den gamla enkla byskoltypen. Folkskolan verkade sedan dess nästan i 70 år fram tills 1967 då den drogs in.

Sammanlagt hann 430 elever vara inskrivna vid svenska folkskolan i Kasaböle. Den mest kända av skolans lärare var Lennart Appelö som under åren 1920–1959 om var skolans lärare och ända till sin död 1968 utförde ett legendariskt livsverk för skolan, folkbildningen, Kasaböleborna samt det svenska språket.