About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Skolmobbning

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Skolmobbning -kurs

Att ge grundläggande insikter om mobbningens orsaker, process, prevention och intervention.
Efter avslutad kurs skall den studerande besitta kunskaper om vad mobbning är, och hur sådan kan motverkas.