Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Skolmobbning

Artikelkategorier: Kurser och utbildningar

Skolmobbning -kurs

Att ge grundläggande insikter om mobbningens orsaker, process, prevention och intervention.
Efter avslutad kurs skall den studerande besitta kunskaper om vad mobbning är, och hur sådan kan motverkas.