About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Sommarallsång

Smedsby församlingsgård

Vi sjunger allsånger ur Kyrkans Utlandshjälps sånghäfte. Servering. Medverkande: Jessica Bergström-Solborg och A-C Nordqvist-Källström. Kollekten går oavkortad till Kyrkans Utlandshjälps arbete. Välkommen!