Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Sommarallsång

Smedsby församlingsgård

Vi sjunger allsånger ur Kyrkans Utlandshjälps sånghäfte. Servering. Medverkande: Jessica Bergström-Solborg och A-C Nordqvist-Källström. Kollekten går oavkortad till Kyrkans Utlandshjälps arbete. Välkommen!