Skip navigation

UGGLOR

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars Tours and cruises

Vi bekantar oss med ugglornas spännande liv.

På teorikvällen presenteras traktens ugglor art för art i ord och bild. Särskild vikt läggs vid ugglornas läten. På exkursionen beger vi oss ut för att lyssna efter ugglor i marsnatten. Exkursionen genomförs vid rätt väderlek och den exakta tidpunkten meddelas åt kursdeltagarna med kortare varsel.