Skip navigation

You’ve Changed

Article categories: Museums & Folklore

Jennifer Lipkin & Svetlana Bogatcheva + Jan Lehmus & NAOWAO

– En tidsperiod som har förändrat världen, delat oss, och samtidigt tvingat oss att komma tillbaka till
det essentiella:

Utställningen ”You’ve Changed” undersöker skapandet i en värld av förändring. Den påminner oss om konstens transformativa kraft och dess förmåga att agera som källa till entusiasm, stabilitet, syfte och framtidstro.

Utställningshelheten baserar sig på konstnärerna Svetlana Bogatchevas och Jennifer Lipkins konversationer under pandemi-våren 2021. Känslor av både kraft och uppgivenhet, immobilisering och digital samhörighet, samt en längtan efter kontakt med andra och omvärlden, var teman båda parterna lyfte fram. Materialitet, färg och dedikation till den kreativa processen blev källor till tröst för båda konstnärerna under dessa svåra tider.

Bogatcheva och Lipkin är också curatorer för utställningen. Genom att kombinera personliga och gemensamt gjorda verk har de skapat ett enhetligt narrativ i rummet . Dessutom erbjuder utställningen kollaborativt skapade ljud- och digitala verk av de inbjudna konstnärerna Jan Lehmus och Nao Wao.

Utställningsverken är mångfacetterade i ordets vida bemärkelse. Med arkitektoniska installationer, immersiva digitala verk, konceptuella skulpturer och abstrakta målningar bjuder Bogatcheva och Lipkin in publiken till multisensoriska stunder.

För mera information: www.youvechanged.net

Bild: Liquid Memory, 2022