Ohita valikko

You’ve Changed

Artikkelin kategoriat: Museot ja näyttelyt

Jennifer Lipkin & Svetlana Bogatcheva + Jan Lehmus & NAOWAO

– Ajanjakso, joka on muuttanut maailmaa, jakanut meitä, ja samanaikaisesti ohjannut meidät palaamaan olennaiseen:

Näyttely ”You’ve Changed” tutkii luomista muutoksen maailmassa. Se pyrkii muistuttamaan meitä taiteen muuntavasta voimasta sekä sen kyvystä toimia innostuksen, vakauden, tarkoituksellisuuden ja tulevaisuudenuskon lähteenä.

Näyttelykokonaisuus perustuu kahden taiteilijan, Svetlana Bogatchevan ja Jennifer Lipkinin, pandemiakeväänä 2021 käymiin keskusteluihin. Tunteiden heilahtelu voiman ja epätoivon välillä, liikkumattomuus ja digitaalinen yhteenkuuluvuus, sekä yhteys muihin ja kaipuu ulkoiseen maailmaan olivat aiheita, joita kumpikin osapuoli nosti keskusteluissaan esiin. Materiaalisuus, värit ja luovaan prosessiin omistautuminen tarjosivat molemmille taiteilijoille lohtua näinä koettelevina aikoina.

Bogatcheva ja Lipkin toimivat myös näyttelyn kuraattoreina. Yhdistämällä henkilökohtaisia ja yhdessä luotuja teoksia he ovat pyrkineet luomaan yhtenäisen narratiivin. Lisäksi näyttelyssä esiintyy taiteilijoiden Jan Lehmuksen ja Nao Waon ääni- ja digiteokset, jotka ovat syntyneet yhteisten keskusteluiden perusteella.

Näyttelyn teokset ovat monivivahteisia sanan laajassa merkityksessä. Bogatcheva ja Lipkin tarjoavat katsojalle moniaistisen kokemuksen arkkitehtonisilla asetelmilla, mukaansatempaavilla digitaalisilla teoksilla, käsitetaiteellisilla veistoksilla ja abstrakteilla maalauksilla.

Lisätietoa: www.youvechanged.net

Kuva: Liquid Memory, 2022