Skip navigation

Karacafé

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Karacafé

Tanken med gruppen är att män som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa skall få komma samman och dela erfarenheter och stödja varandra. Gruppen formas enligt gruppmedlemmarnas önskemål. FinFamis personal kan hjälpa till med att bjuda in någon gäst om så önskas.
Gruppen är tvåspråkig. För tillfället går diskussionen i gruppen på finska eftersom alla förstår finska, men var och en ska ha rätt att uttrycka sig på sitt modersmål.
Gruppen leds av en frivillig.
Det bra att anmäla om deltagande på förhand, så vet vi hur många som är på väg!
info@finfamipohjanmaa.fi / 044 2000 733
Varmt välkommen!