Ohita valikko
Reppu selässä

Teemaohjelmien kestävän kehityksen tavoitteet

Agenda 2030 – Kestävän kehityksen tavoitteet

 • YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Niiden pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla.
 • YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.
 • Kestävä kehitys ei ole vain ympäristöllinen asia, vaan kaikki sen osa-alueet – taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen – ovat tärkeitä

Kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) on yhteensä 17:

Kestävän kehityksen kaikki tavoitteet

Teemaohjelmien ohjausryhmät ovat valinneet teemaohjelmalleen tärkeimmät kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteisiin kuuluu myös 200 alatavoitetta, jotka toimivat indikaattoreina / mittareina. Alta näet teemaohjelmiin valitut tavoitteet ja mittarit.

Valitut SDG:t ja mittarit teemaohjelmittain

Hyvinvoiva ja osaava Vaasa

Seurantamittarit

3: Terveyttä ja hyvinvointia

 • Vaikeuksia keskustella vanhempien kanssa
 • Ahdistuneisuuden yleisyys nuorten keskuudessa
 • Kunnan liikunnan edistämisen toimet
 • HYTE-kerroin
 • Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olevat lapset
 • Lasten heikko fyysinen toimintakyky
 • Nuorten heikko fyysinen toimintakyky

4: Hyvä koulutus

 • Kunnallisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste
 • Koulutustasoindeksi
 • Useasti kiusaamisen kohteena olevat oppilaat

10: Eriarvoisuuden vähentäminen

 • Gini-kerroin
 • Nuorten tyytyväisyys elämäänsä
 • Nuorisotyöttömyys

Vetovoimainen Vaasa

Seurantamittarit

9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

 • Uudet yritykset
 • TKI eurot / asukas

11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

 • Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus
 • Taajama-aste
 • Taajama-alueiden tiiviys
 • Rakennetut kulttuuriympäristöt
 • Joukkoliikenteen kannattavuus

Hiilineutraali Vaasa 202X

Seurantamittarit

7: Edullista ja puhdasta energiaa

 • Kaukolämmön hinta
 • Sähkönkulutus palveluissa ja rakentamisessa
 • Uusiutuvan sähkön tuotantokapasiteetti.

11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

 • Biokaasun tankkausasemat
 • Ilmanlaatu (NO2)
 • Sähköisten ajoneuvojen latauspisteet
 • Vaihtoehtoisten käyttövoimien autokanta.

13: Ilmastotekoja

 • Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden (CO2-raportti)
 • Asuinrakennusten kasvihuonekaasupäästöt.

15: Maanpäällinen elämä

 • Puuston hiilivarasto
 • Metsämaan hiilivarasto
 • Puuston kasvu

Lisätietoa