Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

vaaliuurna

Vaalit

Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta. Kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa Suomen tasavallan presidentin sekä edustajansa eduskuntaan, Euroopan parlamenttiin ja kunnallisiin päätöksentekoelimiin.

Jokainen yli 18-vuotias on oikeutettu vaikuttamaan omalta osaltaan päätöksentekoon äänestämällä valtakunnallisissa ja paikallisissa vaaleissa. Äänestämisen lisäksi voit vaikuttaa muun muassa seuraamalla päätöksentekoa ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • Kuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Kuntavaaleissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut.  Vaasan kaupunginvaltuustossa on  1.8.2021 alkaen 55 valtuutettua. Katso 2021 kuntavaalien tulokset täältä. 
  • Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.
  • Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Eduskuntavaaleilla valitaan 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan. Suomi on jaettu eduskuntavaaleissa kolmeentoista vaalipiiriin, joista valitaan edustajia vaalipiirin asukaslukuun suhteutettu määrä.
  • Presidentinvaali pidetään joka kuudes vuosi. Tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla.
  • Europarlamenttivaalit pidetään joka viides vuosi. Europarlamenttivaaleissa valitaan europarlamenttiin Suomesta europarlamentaarikkoja, eli meppejä.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

Oikeusministeriön vaalisivuille vaalit.fi on koottu kattavasti tietoa vaalien toimittamisesta ja vaalien tuloksista.

Seuraavat säännönmukaiset vaalit:

Aluevaalit pidetään 23.1.2022.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja ennakkoäänestysaika on kotimaassa 22.–28.3. ja ulkomailla 22.–25.3.

Vaalien toimittamisesta Vaasan kaupungissa vastaa keskusvaalilautakunta.