Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

piktogrammi

Vaalit

Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta. Kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa Suomen tasavallan presidentin sekä edustajansa eduskuntaan, Euroopan parlamenttiin ja kunnallisiin päätöksentekoelimiin.

Jokainen yli 18-vuotias on oikeutettu vaikuttamaan omalta osaltaan päätöksentekoon äänestämällä valtakunnallisissa ja paikallisissa vaaleissa. Äänestämisen lisäksi voit vaikuttaa muun muassa seuraamalla päätöksentekoa ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • Kuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Kuntavaaleissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut.  Vaasan kaupunginvaltuustossa on  59 valtuutettua.
  • Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Eduskuntavaaleilla valitaan 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan. Suomi on jaettu eduskuntavaaleissa kolmeentoista vaalipiiriin, joista valitaan edustajia vaalipiirin asukaslukuun suhteutettu määrä.
  • Presidentinvaali pidetään joka kuudes vuosi. Tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla.
  • Europarlamenttivaalit pidetään joka viides vuosi. Europarlamenttivaaleissa valitaan europarlamenttiin Suomesta europarlamentaarikkoja, eli meppejä.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

Oikeusministeriön vaalisivuille vaalit.fi on koottu kattavasti tietoa vaalien toimittamisesta ja vaalien tuloksista.

Seuraavat säännönmukaiset vaalit:

Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021.

 

Vaalien toimittamisesta Vaasan kaupungissa vastaa keskusvaalilautakunta.