Ohita valikko

Vaalit

Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta. Kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa Suomen tasavallan presidentin sekä edustajansa eduskuntaan, Euroopan parlamenttiin ja kunnallisiin päätöksentekoelimiin.

Jokainen yli 18-vuotias on oikeutettu vaikuttamaan omalta osaltaan päätöksentekoon äänestämällä valtakunnallisissa ja paikallisissa vaaleissa. Äänestämisen lisäksi voit vaikuttaa muun muassa seuraamalla päätöksentekoa ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • Kuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Kuntavaaleissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut.  Vaasan kaupunginvaltuustossa on  59 valtuutettua.
  • Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Eduskuntavaaleilla valitaan 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan. Suomi on jaettu eduskuntavaaleissa kolmeentoista vaalipiiriin, joista valitaan edustajia vaalipiirin asukaslukuun suhteutettu määrä.
  • Presidentinvaali pidetään joka kuudes vuosi. Tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla.
  • Europarlamenttivaalit pidetään joka viides vuosi. Europarlamenttivaaleissa valitaan europarlamenttiin Suomesta europarlamentaarikkoja, eli meppejä.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

Oikeusministeriön vaalisivuille vaalit.fi on koottu kattavasti tietoa vaalien toimittamisesta ja vaalien tuloksista.

Seuraavat säännönmukaiset vaalit:

Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021.

 

Vaalien toimittamisesta Vaasan kaupungissa vastaa keskusvaalilautakunta.