Ohita valikko

Vaalit

Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta. Kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa Suomen tasavallan presidentin sekä edustajansa eduskuntaan, Euroopan parlamenttiin ja kunnallisiin päätöksentekoelimiin.

Jokainen yli 18-vuotias on oikeutettu vaikuttamaan omalta osaltaan päätöksentekoon äänestämällä valtakunnallisissa ja paikallisissa vaaleissa. Äänestämisen lisäksi voit vaikuttaa muun muassa seuraamalla päätöksentekoa ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • Kuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Kuntavaaleissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut.  Vaasan kaupunginvaltuustossa on  1.8.2021 alkaen 55 valtuutettua. Katso 2021 kuntavaalien tulokset täältä. 
  • Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Katso Aluevaalien 2022 tulokset täältä. 
  • Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Eduskuntavaaleilla valitaan 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan. Suomi on jaettu eduskuntavaaleissa kolmeentoista vaalipiiriin, joista valitaan edustajia vaalipiirin asukaslukuun suhteutettu määrä. Katso vuoden 2023 eduskuntavaalien tulokset täältä. 
  • Presidentinvaali pidetään joka kuudes vuosi. Tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla. Katso vuoden 2024 presidentinvaalin tulokset täältä. 
  • Europarlamenttivaalit pidetään joka viides vuosi. Europarlamenttivaaleissa valitaan europarlamenttiin Suomesta europarlamentaarikkoja, eli meppejä.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

Oikeusministeriön vaalisivuille vaalit.fi on koottu kattavasti tietoa vaalien toimittamisesta ja vaalien tuloksista.

Seuraavat säännönmukaiset vaalit:

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on 9.6.2024 ja ennakkoäänestys Suomessa 29.5.-1.6.2024.

Vaalien toimittamisesta Vaasan kaupungissa vastaa keskusvaalilautakunta.