Ohita valikko
Unga

Nuorten vaikuttaminen

Jokaisen on tärkeää tulla kuulluksi, ja kaikille tulee turvata oikeudet vaikuttaa omiin asioihinsa.

Äänestämisen ikäraja on on useissa vaaleissa 18 vuotta. Seurakuntavaaleissa ikäraja on 16 vuotta ja Vaasan nuorisovaaleissa 13 vuotta. Jotta nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa, tulee heitä kuulla eri tavoin.

Suurimpana nuorten vaikuttajaryhmänä koko Vaasan kaupunkia koskevissa asioissa on nuorisovaltuusto. Nuoret äänestävät itse edustajat nuorisovaltuustoon kahden vuoden välein. Nuorisovaltuuston tehtävänä on pyrkiä tekemään Vaasasta nuorten näkökulmasta paras paikka asua ja elää. Nuorisovaltuustolle voi jättää ideoita ja aloitteita tämän toteuttamiseksi.

Nuorisovaltuuston lisäksi nuori voi vaikuttaa myös monin muunlaisin tavoin. Nuorten osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä nuorisoasiainkoordinaattori Anne-Mari Ikolaan.

Ideasi ovat tärkeitä!

 

Nuorisovaltuusto

Hain mukaan nuorisovaltuustoon, koska haluan vaikuttaa asioihin sekä saada uusia kokemuksia ja haasteita. -Alina Östergård, viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja

 

Haluatko lisää harrastusmahdollisuuksia Vaasaan? Onko kouluruoka hyvää ja ravitsevaa? Onko pyöräteitä riittävästi ja kulkevatko bussit? Vaasan nuorisovaltuusto ajaa kaikkien vaasalaisten nuorten asioita!

Vaasan nuorisovaltuusto
• valitaan vaaleilla kahden vuoden välein, seuraavat vaalit pidetään syksyllä 2020
• koostuu 13-20 –vuotiaista vaasalaisista nuorista (22 edustajaa ja 10 varaedustajaa)
• ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin ja vie eteenpäin nuorten ideoita ja aloitteita kaupungin virkamiehille ja päättäjille
• järjestää nuorille mieluista toimintaa

 

Nuorisovaltuustokauden 2019-2020 puheenjohtajana toimii Kirill Helsing. Nuorisovaltuustoa ohjaa ja koordinoi nuorisoasiainkoordinaattori Anne-Mari Ikola.

Puheenjohtajan lisäksi nuorisovaltuuston hallitukseen kaudella 2019-2020 kuuluvat:

  • Ellen Bos, vaikuttamisesta vastaava varapuheenjohtaja (1.)
  • Inkeri Pöllänen, toiminnasta vastaava varapuheenjohtaja (2.)
  • Alina Östergård, viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja (3.)
  • Laura Nieminen, pääsihteeri
  • Nuutti Uggelberg, taloussihteeri
  • Tara Korkiakoski, viestintäsihteeri

NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAT 2019-2020

 

Nuorisovaltuusto 2019-2020 (osa puuttuu kuvasta):

Kaikissa nuorisovaltuustoon liittyvissä kysymyksissä, ideoissa ja aloitteissa voit olla yhteydessä puheenjohtaja Kirill Helsingiin: helsing.kirill@gmail.com, 045 159 1905 tai nuorisoasiainkoordinaattori Anne-Mari Ikolaan, 040 162 9948, anne-mari.ikola@vaasa.fi.

 

Lisätietoa nuorisovaltuustosta ja nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät:

Nuorisovaltuuston kokouspöytäkirjat:

Oppilaskunnat

Vaasan kaikissa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toimivat oppilaskunnat. Oppilaskunta koostuu kaikista koulun/oppilaitoksen oppilaista ja opiskelijoista. Oppilaskunta valitsee aina keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen, joka käsittelee ja vie eteenpäin oman oppilaitoksen asioita. Oppilaskunnan hallituksen puoleen voi aina kääntyä, jos haluaa parantaa jotain asiaa omassa opiskeluympäristössään.

Muita keinoja vaikuttaa

Nuoret voivat vaikuttaa sekä nuorisovaltuuston että oppilaskuntien hallitusten kautta. Lisäksi on paljon muitakin tapoja vaikuttaa, kuten esimerkiksi:

  • Ottamalla suoraan yhteyttä päättäjiin ja virkamiehiin (puhelimitse, sähköpostitse, kasvokkain)
  • Kirjoittamalla mielipidekirjoitus lehteen (vaikkapa ajankohtaisesta nuoria koskettavasta asiasta)
  • Keräämällä adressiin nimiä tärkeän asian puolesta tai osallistumalla mielenilmaukseen
  • Kiinnittämällä huomiota omiin kulutusvalintoihin (kestävä kehitys, kierrätys, omat ruokavalinnat jne.)
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Nuorten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä nuorisoasiainkoordinaattori Anne-Mari Ikolaan. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät nuorisovaltuusto-osiosta.