Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Poika leikkii legoilla

Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Vaasassa esiopetus toteutetaan päiväkodeissa.

Lapset saavat esiopetusta neljä tuntia päivässä.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.  Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Esiopetuksen oppilaaksi ottamisen päätöksenteon linjaus Vaasassa.

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Ilmoittautuminen Vaasan kaupungin järjestämään esiopetukseen on vuosittain tammikuussa. Ilmoittautuminen esiopetukseen tehdään Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakuajasta ilmoitetaan suoraan kotiin Wilman kautta, kaupungin verkkosivuilla sekä lehti-ilmoituksella Vaasan Ikkunassa. Lapsi täytyy ilmoittaa esiopetukseen, vaikka hän olisi jo varhaiskasvatuksessa eikä varhaiskasvatuspaikka muutu.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee sähköisessä ilmoittatutumisessa täyttää myös varhaiskasvatuksen tarve.

Lapsi ilmoitetaan esiopetukseen sille maantieteelliselle suuralueelle, jossa lapsi asuu esiopetuksen alkaessa. Katso täältä esiopetuspaikat.

Tiettyä yksikköä ei voi valita ilmoittautumisen yhteydessä. Vuorohoitoa tai iltahoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Punahilkan päiväkodissa.

Esiopetuspaikka tulee ottaa kirjallisesti vastaan päätöksestä ilmenevään määräaikaan mennessä.

Vuonna 2015 syntyneiden lasten ilmoittautuminen esiopetukseen

Vuonna 2015 syntyneiden lasten esiopetus (4 tuntia/päivä) alkaa 16.8.2021.

Ilmoittautuminen esiopetukseen on ollut ajalla 12.1. – 29.1.2021. Kirjallinen päätös esiopetukseen ottamisesta postitetaan huoltajille huhtikuun aikana.

 

Toissijainen haku suomenkieliseen esiopetukseen

Esiopetusikäiselle lapselle on mahdollisuus hakea paikkaa myös muuhun kuin kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan, jos paikkoja on vapaana.

Paikkaa suomenkieliseen esiopetukseen on mahdollista hakea vain niistä päiväkodeista, joissa paikkoja on jäänyt vapaaksi. Hakemuksessa on valittavissa yksi vaihtoehto, eli lapselle voidaan hakea uutta esiopetuspaikkaa vain yhdestä päiväkodista.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, arvotaan paikat hakijoiden kesken.

Toissijainen haku toimintakaudelle 2021 – 2022

Hakuaika on 24.5. klo 8.00 – 31.5.2021 klo 15.00.

Hakemus tehdään sähköisesti Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa.

Haettavissa olevat paikat
Yksikkö Paikkoja
Alkulan päiväkoti 2
Isolahden päiväkoti 1
Omenalehdon päiväkoti 3
Palosaaren päiväkoti 2
Pikkuonnin päiväkoti 3
Pikku kasarmin päiväkoti 3
Teeriniemen päiväkoti 1
Tervajoen päiväkoti 4
Villin lännen päiväkoti 2

Päätökset toissijaisen haun esiopetuspaikasta lähetetään perheille kesäkuussa.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi myös varhaiskasvatusta, tulee sähköisessä ilmoittautumislomakkeessa täyttää varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi.

Varhaiskasvatus esiopetuksen lisäksi järjestetään samassa yksikössä kuin esiopetus.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Esiopetussuunnitelmat ja toiminnan arviointi

Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta Vaasassa on laadittu koko kuntaa koskeva yhteinen opetussuunnitelma.

Vaasan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on pohjana päiväkotien omille esiopetuksen opetussuunnitelmille.

Esiopetus on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä opetusta ja kasvatusta. Opetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ennen kouluikää. Tavoitteena on myös tukea lapsen oppimaan oppimisen taitoja sekä oppimisen ilon kokeminen.

Työ- ja loma-ajat esiopetuksessa

Esiopetuksessa noudatetaan perusopetuksen mukaisia loma-aikoja poissulkien mahdolliset lauantaille ajoittuvat työpäivät.

Lukuvuonna 2021 – 2022 esiopetuksen toimintakausi alkaa 16.8.2021 ja päättyy 31.5.2022

Lukuvuoden 2021 – 2022 loma-ajat:

  • Syysloma 20.10. – 22.10.2021
  • Itsenäisyyspäivä 6.12.2021
  • Joululoma 20.12.2021 – 6.1.2022
  • Talviloma 28.2. – 4.3.2022
  • Pääsiäinen 15.4. – 18.4.2022
  • Helatorstai 26.5.2022

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto

Olemme avoinna

  • Puhelinajat: ma - pe klo 9.00 - 15.00

  • Asiakasvastaanotto ainoastaan ajanvarauksella