Ohita valikko
Poika leikkii legoilla

Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Vaasassa esiopetus toteutetaan päiväkodeissa.

Lapset saavat esiopetusta neljä tuntia päivässä.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.  Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Esiopetuksen oppilaaksi ottamisen päätöksenteon linjaus Vaasassa.

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Ilmoittautuminen Vaasan kaupungin järjestämään esiopetukseen on vuosittain tammikuussa. Ilmoittautuminen esiopetukseen tehdään Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakuajasta ilmoitetaan suoraan kotiin Wilman kautta, kaupungin verkkosivuilla sekä lehti-ilmoituksella Vaasa-lehdessä.

Lapsi täytyy ilmoittaa esiopetukseen, vaikka hän olisi jo varhaiskasvatuksessa / esiopetuskokeilussa eikä varhaiskasvatuspaikka muutu.

Huoltajien tulee valita esiopetuspaikka kohdassa ”Vaihtoehdot lapsen esiopetuspaikasta” esitetyistä vaihtoehdoista. Huom! Hakemuksessa ei tule valita vaihtoehtoa ”kaikki toimintayksiköt”, sillä vaihtoehto on näkyvissä vain ohjelmateknisistä syistä.

Koulupolun mukaisessa esiopetuksessa ei tiettyä yksikköä voi valita. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Punahilkan päiväkodissa.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee sähköisessä ilmoittautumisessa täyttää myös varhaiskasvatuksen tarve.

Esiopetuspaikka tulee ottaa kirjallisesti vastaan päätöksestä ilmenevään määräaikaan mennessä.

 

VUONNA 2017 SYNTYNEIDEN LASTEN ILMOITTAUTUMINEN 16.8.2023 ALKAVAAN ESIOPETUKSEEN

Vuonna 2017 syntyneiden lasten esiopetus (4 tuntia/päivä) alkaa 16.8.2023.

Kaikkien vuonna 2017 syntyneiden lasten on ilmoittauduttava esikouluun, mukaan lukien kaksivuotisessa esikoulukokeilussa olevat lapset, kielikylvyssä olevat lapset ja English Playschoolissa olevat lapset.

Ilmoittautuminen esiopetukseen on ollut ajalla 10.1.2023 klo 8.00 -27.1.2023 klo 17.00.

Kirjallinen päätös esiopetukseen ottamisesta postitetaan huoltajille viimeistään huhtikuun aikana.

Vaihtoehdot lapsen esiopetuspaikasta

Koulupolun mukainen lähiesiopetus

 • Lapselle osoitetaan esiopetuspaikka kotiosoitteen mukaisesti, perusopetuksen mukaisia aluerajoja noudattaen.
 • Valitse tämä vaihtoehto, jos lapsi EI ole kielikylpypäiväkodissa, English Playschoolissa tai steinerpäiväkoti Tiitiäisessä.

Ruotsin kielen kielikylvyn esiopetus

 • Valitse tämä vaihtoehto, jos lapsi on tällä hetkellä kielikylvyssä Huvikummun tai Inkerinpuiston päiväkodeissa. Voit myös valita koulupolun mukaisen lähiesiopetuksen.

Steinerpäiväkoti Tiitiäinen

 • Valitse tämä vaihtoehto, jos lapsi on tällä hetkellä steinerpäiväkoti Tiitiäisessä. Voit myös valita koulupolun mukaisen lähiesiopetuksen.
 • Vapaita paikkoja saattaa olla.

Vaasa English Playschool

 • Valitse tämä vaihtoehto, jos lapsi on tällä hetkellä English Playschoolissa. Voit myös valita koulupolun mukaisen lähiesiopetuksen.

Esiopetus ulkopäiväkodissa

 • Vaasassa järjestetään ulkopäiväkotitoimintaa toimintavuonna 2023–2024 Suvilahdessa. Esiopetusryhmä on suomenkielinen.
 • Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat hakea lapsellesi esiopetuspaikkaa ulkopäiväkotiryhmään.
 • Jos hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja (21 paikkaa / ryhmä), paikat arvotaan.
 • Ulkopäiväkotitoiminnassa lapsiryhmä viettää suurimman osan esiopetusajastaan (9–13) ulkona. Ruokailut tapahtuvat osittain sisätiloissa ja osittain ulkona. Mahdollisuus lepäämiseen tai nukkumiseen järjestetään sisätiloissa. Sisätiloina Suvilahden ryhmä käyttää Suvilahden päiväkodin pihapiirissä sijaitsevaa punaista mökkiä.
 • Ulkopäiväkotitoiminta noudattaa samoja lainalaisuuksia kuin pääosin sisällä tapahtuva esiopetustoiminta koskien esimerkiksi esiopetussuunnitelmaa ja lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi sekä esiopetuksen lisäksi annettavan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja.
 • Luonnossa liikkumisen etuna nähdään kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja fyysinen aktiivisuus. Luonto aktivoi lapsia leikkimään, keksimään ja ihmettelemään. Luonnon kierto, ympäristökasvatus ja lähiyhteisö ovat luonnollinen osa esiopetuspäivää. Yhdessä tekeminen ja kokeminen vahvistavat ryhmäytymistä, lasten keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta ja yhdessä onnistumista. Ulkona luonnossa keskittyminen voi onnistua paremmin ja stressi vähentyä.

Toissijainen haku esiopetukseen

Toissijainen haku esiopetukseen toimintakaudelle 2023–2024

Vapaaksi jääneet esiopetuspaikat toimintakaudelle 2023–2024 olivat haettavissa ajalla 8– 15.5.2023

Esiopetusikäiselle (vuonna 2017 syntyneelle) lapselle on mahdollisuus hakea paikkaa myös muuhun kuin kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan, jos paikkoja on vapaana.

Paikkaa suomenkieliseen esiopetukseen on mahdollista hakea vain niistä päiväkodeista, joissa paikkoja on jäänyt vapaaksi. Hakemuksessa on valittavissa yksi vaihtoehto, eli lapselle voidaan hakea uutta esiopetuspaikkaa vain yhdestä päiväkodista.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, arvotaan paikat hakijoiden kesken.

Päätökset toissijaisen haun esiopetuspaikasta lähetetään perheille toukokuun lopussa.

 

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi myös varhaiskasvatusta, tulee sähköisessä ilmoittautumislomakkeessa täyttää varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi.

Varhaiskasvatus esiopetuksen lisäksi järjestetään samassa yksikössä kuin esiopetus.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Esiopetussuunnitelmat ja toiminnan arviointi

Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta Vaasassa on laadittu koko kuntaa koskeva yhteinen opetussuunnitelma.

Vaasan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on pohjana päiväkotien omille esiopetuksen opetussuunnitelmille.

Esiopetus on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä opetusta ja kasvatusta. Opetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ennen kouluikää. Tavoitteena on myös tukea lapsen oppimaan oppimisen taitoja sekä oppimisen ilon kokeminen.

Työ- ja loma-ajat esiopetuksessa

Esiopetuksessa noudatetaan perusopetuksen mukaisia loma-aikoja poissulkien mahdolliset lauantaille ajoittuvat työpäivät.

Lukuvuonna 2023–2024 esiopetuksen toimintakausi alkaa 16.8.2023 ja päättyy 31.5.2024

Lukuvuoden 2023–2024 loma-ajat:

 • Syysloma 16.–21.10.2023
 • Itsenäisyyspäivä 6.12.2023
 • Joululoma 22.12.2023–5.1.2024
 • Talviloma 26.2.–1.3.2024
 • Pääsiäinen 29.3.–1.4.2024
 • Vappu 1.5.2024
 • Helatorstai 9.5.2024

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto

Olemme avoinna

 • Puhelinajat: ma - pe klo 9.00 - 15.00

 • Asiakasvastaanotto ainoastaan ajanvarauksella