Ohita valikko
auraus

Katujen kunnossapito

Asemakaava-alueella olevien katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu kunnalle. Yleisiä alueita ovat torit, katuaukiot, puistot ja istutukset. Tontin omistajan vastuulla on huolehtia tonttiin rajoittuvan katualueen siisteydestä.

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut on jaettu talvikunnossapitoon, puhtaanapitoon ja muuhun kunnossapitoon.

 

Talvikunnossapito

Talvikunnossapito käsittää lumen ja jään poiston, liukkauden torjunnan ja hiekoituksen poiston, lumivallien poiskuljetuksen ja katuojien ja sadevesikourujen lumettomana ja jäättömänä pitämisen. Talvikunnossapitoon liittyen voit soittaa kuntatekniikan päivystysnumeroon 040 137 1913 talvihoidollisten töiden aikaan 15.10.-15.4. virka-ajan ulkopuolella klo 16.00-07.00.

Toimenpiderajat arkisin talvihoidossa

 I  luokka kuivaa lunta 4 cm 6 h
 II  luokka kuivaa irtolunta 5 cm 6 h
 III  luokka kuivaa irtolunta 5 cm 8 h

I-, II- ja III-luokan kaduilla auraus tehty 6 + 6 + 8 tunnin kuluessa sateen lakkaamisesta.

A- ja B-luokkien kevyenliikenteenväylien auraus aloitetaan viimeistään, kun lunta on satanut 4 cm. Auraus on tehtävä 6 + 6 tunnin kuluessa sateen lakkaamisesta.

Sunnuntait ja arkipyhät

I ja II lk lunta  5 cm

III lk lunta       5 cm

Kevyenliikenteen väylät

A – lk lunta     4 cm

B – lk lunta     4 cm

Puhtaanapito ja muu kunnossapito

Puhtaanapito pitää sisällään lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poiston ja kasvillisuuden siistmisen. Muuhun kunnossapitoon kuuluu päällysteiden korjaaminen, kadun kalusteiden hoito sekä liikennemerkkien ja opasteiden hoito.

Vaasassa kadut on jaettu kunnossapitoluokkiin sen mukaan, missä järjestyksessä katuja huolletaan.

Asfaltointiohjelma 2021

Hoitoluokituskartta 2020

 

Kunnossapitoluokat

Kadut on jaettu teknisen lautakunnan hyväksymiin kunnossapitoluokkiin, mikä tarkoittaa sitä, että katuja hoidetaan tietyssä tärkeysjärjestyksessä.

Kunnossapitoluokituksella asetetaan liikenneväylät kiireellisyysjärjestykseen. Luokitus koskee talvi- ja kesähoitoa sekä puhtaanapitoa.

 

 I  luokka pääliikenneväylät ja linja-autoreitit
 II  luokka kokoojakadut
 III  luokka tonttikadut

Kevyenliikenteen väylät
A – luokka
B – luokka

Tontin omistajan vastuut

Lain mukaan tontinomistajien on itse pidettävä huolta omista kulkuteistään eli muun muassa poistettava haittaava lumi, hoidettava hiekoitus sekä huolehdittava ritiläkaivojen aukipidosta.

Kunnossapitovastuut kadulla

Hae avustusta yksityistien hoitoon

Laki katujen kunnossapidosta ja puhdistamisesta

Yksityistie

Yksityistie on tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevien kiinteistöjen omistajat. Yksityisistä teistä on säädetty laissa. Vaasan kaupunki myöntää vuosittain kunnossapitoavustuksia järjestäytyneille tiekunnille kuntatekniikan johtajan päätöksen mukaan.

Yksityistieavustus

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Talvikunnossapidon päivystys klo 16-07