Ohita valikko
Metsän istutus

Kaupungin strategia

Vaasan kaupungin strategia vuosille 2022 - 2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2022. Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, joka tavoittelee 100 000 asukasta.

Täältä löytyy Vaasan kaupungin strategia: Vaasan kaupungin strategia 2022-2025

Tällä valtuustokaudella Vaasan kaupunkistrategiaa toteutetaan neljän teeman kautta, joista on muodostettu teemaohjelmat:

1) Hyvinvoiva ja osaava Vaasa
2) Vetovoimainen Vaasa
3) Hiilineutraali Vaasa
4) Mahdollistajat (henkilöstö, johtaminen, talous)

 

Vaasan kaupungin strategia 2022 - 2025

Täältä löydät Vaasan kaupungin strategian vuosille 2022 – 2025

Vaasan kaupungin strategia 2022-2025

 

Strategiaprosessi

Vaasan kaupunkistrategia vuosille 2022-2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.2.2022

Strategiaprosessin lähtökohtana oli osallistaminen – prosessiin osallistettiin niin luottamushenkilöitä, asukkaita, toimialojen johtavia virkamiehiä kuin henkilökuntaa.

Strategian laatiminen vuosille 2022–2025 alkoi suunnittelulla syksyllä 2020 ja jatkui helmikuussa 2021 skenaariotyöllä, johon osallistui niin luottamushenkilöitä ja virkamiehiä kuin ulkoisia yhteistyökumppaneita.  Kaupungin johtoryhmä käynnisti uuden strategian valmistelutyön kesäkuussa ja toimialojen johtoryhmät elokuussa 2021. Elokuussa toteutettiin myös asukkaille ja henkilökunnalle suunnattu kysely, jonka tulokset ja ajankohtaiset megatrendit sekä tutkimukset esiteltiin uusille valtuutetuille syyskuussa. Valtuusto aloitti strategiatyötä marraskuussa ja valtuuston strategiapäivien välillä virkamiehet työstivät strategiaa. Vaasan kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.2.2022

Strategian teemaohjelmat

Tällä valtuustokaudella Vaasan kaupunkistrategiaa toteutetaan neljän teeman kautta, joista on muodostettu teemaohjelmat:

 

1) Hyvinvoiva ja osaava Vaasa

2) Vetovoimainen Vaasa

3) Hiilineutraali Vaasa

​​​​​​​4) Mahdollistajat (henkilöstö, johtaminen, talous)

 

​​​​​​​Teemaohjelmat ovat keskeinen osa strategian toimeenpanoa. Teemaohjelmat kokoavat ja kuvaavat poikkihallinnollisesti keskeiset strategian toimeenpanon toimenpiteet, niihin liittyvät vastuut ja aikataulut sekä arviointikriteerit ja mittarit.

Teemaohjelmat ovat valtuustokauden mittaisia.

Kestävä kehitys on linkitetty tällä valtuustokaudella vahvasti strategiaan teemaohjelmien kautta.  Kolmessa teemaohjelmassa toimii ohjausryhmä, joka muodostuu kaupungin viranhaltijoista, luottamushenkilöistä ja sidosryhmien edustajista. Ohjausryhmän yksi tehtävästä on valita omaan teemaansa sopivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Strategian seuranta

Kaupungin strategian toteutumista seurataan vuoden aikana. Laajempi seuranta tehdään tilinpäätöksen yhteydessä 31.12. Tuolloin kaupunginhallitukselle ja ‑valtuustolle raportoidaan strategian toteutumista. Strategiaa päivitetään valtuustokauden aikana. Kuluvan kauden aikana uusien teemaohjelmien johtoryhmillä on keskeinen rooli seurantatyössä.

Ota yhteyttä