Ohita valikko
Metsän istutus

Kaupungin strategia

Vaasan kaupungin strategia vuosille 2022 – 2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2022.

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jonka strategisia päätavoitteita on:

  • 100 000 asukasta
  • Olla Suomen onnellisin ja turvallisin kaupunki
  • Kasvattaa työpaikkojen määrää
  • Hiilineutraalius 202X

Strategian tavoitteita toimeenpanee teemaohjelmat:

  • Hyvinvoiva ja osaava Vaasa
  • Vetovoimainen Vaasa
  • Hiilineutraali Vaasa
  • Mahdollistajat
Kaksi ihmistä tietokoneella

Strategiaprosessi

Strategiaprosessin lähtökohtana on osallistaminen – prosessiin osallistetaan niin luottamushenkilöitä, toimialojen johtavia virkamiehiä kuin henkilökuntaa. Myös jatkuva reagointi ja työn sopeuttaminen ovat osa strategiatyötä. Tavoitteiden saavuttamiseksi innostetaan ja sitoutetaan sekä toimitaan tavoitteellisesti.

Lue lisää
kädet

Strategiaseuranta

Kaupungin strategiaa seurataan kahdesti vuodessa, toisen kvartaalin (Q2) yhteydessä 30.6. ja tilinpäätöksen yhteydessä 31.12.

Lue lisää
Metsän istutus

Strategian teemaohjelmat

​​​​​​​Teemaohjelmat ovat keskeinen osa strategian toimeenpanoa. Teemaohjelmat kokoavat ja kuvaavat poikkihallinnollisesti keskeiset strategian toimeenpanon toimenpiteet, niihin liittyvät vastuut ja aikataulut sekä arviointikriteerit ja mittarit.

Lue lisää
Reppu selässä

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteita edistetään kaupungin strategian ja strategisten teemaohjelmien kautta. Strategisten teemaohjelmien ohjausryhmät ovat valinneet teemakohtaiset kestävän kehityksen tavoitteet.

Lue lisää