Ohita valikko
Perhe ulkona

Lapsiperheille

Tarjoamme lapsille varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä avointa päiväkotitoimintaa perheen tilanteen ja tarpeen mukaan. Vaasa on ruotsin kielikylpyopetuksen edelläkävijä, ja tarjolla on kotimaisten kielten lisäksi myös englanninkielisiä päiväkoteja.

Palvelumme lapsiperheille

 • Ehkäisevä perhetyö

  Peppi –perhetyötä teemme yhdessä perheen kanssa arkipäivän tilanteissa, jotka perhe itse kokee haasteellisiksi. Voit ottaa yhteyttä lapsiperheen arkeen liittyvissä pulmatilanteissa, joihin kaipaat neuvoja tai tukea.

 • Esiopetus

  Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Vaasassa esiopetus toteutetaan päiväkodeissa.

 • Isäneuvola

  Raskausaika vaikuttaa myös mieheen ja muuttuva perhetilanne tuo miehen elämään erilaisia haasteita. Isäneuvolassa tuemme miesten terveyttä ja isäksi kasvua.

 • Lajikokeilut

  Lajikokeilut ovat maksuttomia alkeiskursseja lapsille ja nuorille.

 • Lapsen kielen kehityksen tukeminen

  Lapsen kieli ja kommunikaatiotaidot kehittyvät vuorovaikutuksessa aikuisten ja muiden lasten kanssa. Lapsi tarvitsee vuorovaikutusta heti syntymästään alkaen. Puheen tuotto ja ymmärtäminen kehittyvät aikuisen ja lapsen yhteisissä päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa, niin sanotussa jaetussa vuorovaikutuksessa.

 • Lapsi- ja perhesosiaalityö

  Sosiaalityöntekijän kanssa voit keskustella asioista, jotka liittyvät nykyiseen perheesi tilanteeseen tai tulevaisuuteen.

 • Lastensuojelu

  Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, lapsen kehitystä vaarantavat olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen saattavat edellyttää lastensuojelua. Tälle sivulle on koottu eri tavat, joilla lastensuojelua voi tehdä lapsen hyvinvoinnin parantamiseksi.

 • Liikuntakerhot

  Järjestämme maksuttomia liikuntakerhoja 1.-9.-luokkalaisille arki-iltapäivisin vaasalaisilla kouluilla.

 • Liikuntaleirit

  Järjestämme liikuntaleirejä 1.-6.-luokkalaisille koululaisten loma-aikoina kesä-, syys- ja talvilomalla.

 • Perhesuunnittelu

  Perhesuunnittelun tavoitteena on seksuaaliterveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Ehkäisypalvelut on tarkoitettu alle 50-vuotiaille vaasalaisille naisille. Myös Vaasassa opiskelevat, jotka eivät ole kirjoilla Vaasassa, voivat käyttää palveluita. Yliopiston opiskelijat saavat palvelunsa YTHS:stä.

 • Puheterapia

  Puheterapia on kielen, puheen, viestinnän ja äänen häiriöiden tutkimista, kuntoutusta ja ennaltaehkäisyä.

 • Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

  Oletko hakemassa lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa, pohditko päiväkodin ja perhepäivähoidon eroja, haluatko tietää lisää yksityisestä tai avoimesta varhaiskasvatuksesta?

 • Varhaiskasvatus

  Vaasassa varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimissa päiväkodeissa. Vaasa tarjoaa myös kotihoidontuen kuntalisää alle 2-vuotiaan lapsen kotona hoitamiseen.

 • Äitiysneuvola

  Äitiysneuvonnan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen terveys sekä edistää ja ylläpitää perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Tapahtumat

Ajankohtaista

Uutiset

20.11.2019

”Opin oleen itelle kiltimpi” – vaasalainen peli lisää lasten hyvinvointia

Vaasassa on kehitetty mobiilipeli lasten hyvinvoinnin edistämiseen ja koulukiusaamisen ehkäisemiseen. Ainutlaatuinen peli on jo herättänyt laajalti...

Lpaset pelaavat mobiilipeliä
15.11.2019

Perheiden iltaa vietetään kirjastolla 19.11.

Tapahtuma järjestetään tiistaina 19.11.2019 klo 17.00-19.30 Vaasan kaupungin kirjastossa. Ohjelmassa on mielenkiintoinen ja hauska perhepolku sekä...

Lapset pelaavat Kimbleä
11.11.2019

Vipinää vaasalaisiin vekaroihin!

Kun Palosaaren päiväkodin lapset lähtevät ulos, juoksevat kaikki ensin ympäri pihaa ja halaavat puita. Vasta sitten, hieman hengästyneinä, kaivetaan...

Lapset juoksevat päiväkodin pihalla
13.8.2019

Ehkäisevä perhetyö lapsiperheiden apuna

Perheen pieniin pinteisiin (PEPPI) tarkoitettua perhetyötä tehdään yhdessä perheen kanssa tilanteissa, jotka he kokevat pulmallisiksi arjessa. Peppi...

tyttö istuu