Ohita valikko

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö pyrkii ehkäisemään ja vähentämään päihteistä aiheutuvia haittoja niin käyttäjille, läheisille kuin yhteiskunnallekin. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa.

Päihteillä tarkoitetaan tässä tupakkatuotteita, alkoholia ja huumeita. Myös rahapelihaitat kuuluvat samaan kokonaisuuteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta.

Toiminta Vaasassa

Vaasassa ehkäisevää päihdetyötä edistetään erilaisilla ohjelmilla, koulutuksilla, tapahtumilla ja hankkeilla. Ajankohtaisista teemoista tiedotetaan sekä annetaan vinkkejä ennaltaehkäisyyn ja itsearviointiin. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät Vaasassa mm. kaupungin ja alueen toimijat, järjestöt, seurakunnat, viranomaiset, työyhteisöt, elinkeinoelämä ja kuntalaiset.

 

Ota yhteyttä

Ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja
Merja Huttunen-Metsi