Ohita valikko
henkilö kirjoittaa

Arviointi, tilintarkastus ja sidonnaisuudet

Tarkastustoimeen kuuluvat tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö.

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta huolehtii:

  • valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä
  • valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
  • arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet

 

Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  Tiedoksiannosta on säädetty erikseen kaupungin hallintosäännössä.

 

Tarkastustoimi muodostaa kaupungin ulkoisen tarkastuksen.

Tarkastuslautakunnassa on 9 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakuntaa avustaa tarkastusyksikkö.

Kaupungin lakisääteisenä tilintarkastajana toimii KPMG Oy.

 

Tutustu tarkastuslautakuntaan.

 

Ota yhteyttä

Heimo Hokkanen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Sähköposti: heimo.hokkanen(a)vaasa.fi