Ohita valikko
ihmiset lähdössä kokouksesta

Kansainvälinen Vaasa

Maailma on tänä päivänä verkottuneempi kuin koskaan, ja siksi onkin tärkeää, että paikallinen ja globaali kehitys kytkeytyvät toisiinsa. Vaasan elinkeinoelämälle on ominaista monimuotoisuus; useiden kaupunkilaisten työkenttä on kansainvälinen, opiskelijat toimivat kansainvälisissä ympäristöissä ja kaupunki houkuttelee matkailijoita kaikkialta maailmasta.   

Vaasa on kansainvälinen kaupunki, jonka asukkaista 9,3 prosenttia on ulkomaista syntyperää. Täällä asuvat 120 kansallisuutta puhuvat yhteensä noin sataa eri kieltä. Puhutuimmat kielet Suomessa, kotimaisten kielten lisäksi ovat venäjä, viro, arabia, englantia ja somali. Vuosina 2000-2019 väestönlisäyksestä saaneista kaupungeista vieraskielisten osuus kasvusta oli suurinta Vaasassa (77,4%). Vieraskielisen väestön määrä kasvoi näinä vuosina Vaasassa 6,8 prosentilla.

Toisin sanoen kansainvälisyys on arkea suurelle osalle vaasalaisista. Kansainvälinen Vaasa on avoin ja positiivisen utelias ympäröivää maailmaa kohtaan ja ymmärtää kulttuurierojen merkityksen.

Koulutuksen kautta monikulttuurisuus ja monimuotoisuus globaalisessa maailmassa aukeavat vaasalaislapsille heti kotiovelta, kiitos English Playschoolin, englanninkielisen varhaiskasvatuksen, jota Vaasassa tarjotaan sekä suomenkielisille että kotikielenään englantia puhuville lapsille. Lue lisää. 

Tämän lisäksi Vasa övningsskolanin yhteydessä toimiva IB-lukio (https://www.abo.fi/vos/fi/ib/) tarjoaa kansainvälisen ylioppilastutkinnon, eli International Baccalaureate (IB)-tutkinnon, joka antaa laajan yleisen korkeakoulukelpoisuuden maailmassa.

Kansainväliset verkostot ja kontaktit sekä yhä tiiviimpi rajat ylittävä yhteistyö ovat välttämättömyys kansainvälistyvässä maailmassa. Kaupungin kansainvälisyystyö (Vaasan kaupungin kansainvälinen ohjelma) kattaa niin kansainvälisen verkosto- ja kumppanuusyhteistyön, ystävyyskaupunkiyhteistyön, EU-rahoitteisen kehityksen ja ulkomaisten sijoitusten edistämisen kuin pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiskehityksen erilaisten hankkeiden avulla. Omalle henkilöstölleen kaupunki on kehittänyt Job Shadow ‑ohjelman, joka tarjoaa mahdollisuuden ”varjostaa” vastaavissa tehtävissä olevaa kollegaa jossakin toisessa maassa 2–4 viikon ajan. Lisäksi rajat ylittävää liikkuvuutta edistetään opiskelijoille ja opettajille suunnatuilla liikkuvuusohjelmilla.

Vaasalle kansainvälinen työ on paitsi tärkeää myös luonnollinen osa kaupungin toimintaa ja strategiaa.

Kansainvälisen työn tarkoitus on

  • vahvistaa kasvua ja kilpailukykyä, 
  • kartuttaa kansainvälistä osaamista kaupungin organisaatiossa, 
  • lisää ulkoista rahoitusta,  
  • vaikuttaa siihen, että Vaasassa on hyvinvoivia ja kansainvälisiä vaasalaisia,
  • vahvistaa kaupungin imagoa ja vetovoimaa kansainvälisellä tasolla. 

 

  • Vaasan kaupunki on mukana muutamassa strategisesti valikoidussa kansainvälisessä verkostossa

  • Ystävyyskaupunkitoiminta on vanhin jatkuva kansainvälisen yhteistyön muoto kuntien ja niiden asukkaiden välillä. Kuntaliitto ylläpitää tietoa kuntien ystävyyskaupunkiyhteistyöstä.

  • Tälle sivulle on koottu Ukrainan tilannetta koskevia aiheita.

  • Vaasan kaupunki osallistuu ensimmäistä kertaa EU-hankkeeseen, joka rahoitetaan Horizon2020*-ohjelmasta.