Ohita valikko
Vanha Vaasan ilmakuva

Kartat ja paikkatiedot

Vaasan kaupungin karttatuotannosta vastaa kiinteistötoimi, joka palvelee kaikissa kaupunkialueen karttoihin liittyvissä asioissa.

Kiinteistötoimi ylläpitää Vaasan karttapalvelua. Karttapalvelusta löytyy pohjakartta, opaskartta, ortoilmakuvia ym. karttoja, sekä muuta paikkatietoa.

Vaasan kaupungin paikkatietopalvelut ylläpitävät erillistä Karttapohjaiset sovellukset -sivustoa. Sivustolta löytyy kartat muun muassa kaupungin patsaista ja muistomerkeistä, pyörätieverkostosta ja kaavoituksesta.

Numeerista pohja- ja opaskartta- sekä ortoilmakuva-aineistoa voi tilata teknisen toimen kiinteistötoimesta, jolla on tekijänoikeus Vaasan pohja- ja opaskarttaan. Tilauksen yhteydessä myönnetään käyttöoikeus sekä julkaisulupa opaskartan käyttämiseen painotuotteissa.

Pohjakartta

Pohjakartta on yksityiskohtainen kartta, jonka päätarkoituksena on palvella maankäytön, rakentamisen ja kunnallistekniikan suunnittelua.

Opaskartta

Opaskartta on yleistetty kartta, joka sisältää kaupungin katuverkoston nimineen, osoitenumerot, rakennuskorttelit, puistot ja yleisimmät maastokohteet.

Ortoilmakuva

Ortoilmakuva on mittatarkka ilmakuva, jota voi käyttää suunnittelussa ja havainnollistamisessa.

Käyntiosoite: Tekninen virasto, Kirkkopuistikko 26, Vaasa

Avaa kartta suurempana

Ota yhteyttä

Karttakopiot tilataan kartoittajalta. Numeeriset kartat tilataan paikkatietosuunnittelijalta.