Ohita valikko

Vaasan kaupungin avoimet työpaikat

Löydä oma paikkasi loistaa! Meillä pääset tekemään taatusti merkityksellistä työtä: olet mukana tekemässä Vaasasta kaupunkia, jossa asuvat maailman onnellisimmat asukkaat.

Tarjolla on monipuolisesti eri alojen työtehtäviä opettajasta projekti-insinööriin ja sihteeristä lavastajaan. Tutustu avoimiin työpaikkoihimme täällä ja hae onnellisen arjen tekijäksi!

Paikkasi loistaa

Työyhteisöllemme tärkeät teemat tulevat esiin yhteisissä arvolupauksissamme: iloitsemme työkavereiden onnistumisista ja annamme kaikkien loistaa. Katso videoilta, mitä työkaverimme Henna, Jussi ja Mia kertovat työpaikastaan.

Tähtäimessämme on erinomainen työntekijäkokemus, niin hyvä, ettei muualle enää haluakaan.

10 syytä hakea töihin Vaasan kaupungille

1. Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme ja kannustamme monenlaisista taustoista tulevia hakemaan meille töihin. Sen vuoksi suosimme anonyymiä rekrytointia.

2. Tulet osaksi työyhteisöä ja kaupunkia, jossa voit elää omannäköistä elämääsi. Täällä voit toteuttaa itseäsi yhdellä, kahdella tai useammallakin kielellä.

3. Saat kattavan perehdytyksen työhösi. Voit valita monipuolisesti laadukkaita koulutuksia, valmennusohjelmia sekä mahdollisuuden työkiertoihin oman osaamisen kehittämiseksi.

4. Saat työsuhde-etuna Epassin kulttuuri- ja liikuntaedun.

5. Kartutat liikunnan iloa ilmaisilla jumpilla ja kuntokampanjoilla sekä saat alennuksia pääsymaksuista kuntosaleille ja uimahalliin.

6. Nappaat edullisia kulttuurielämyksiä teatterinäytöksissä, konserteissa, museoissa ja monissa tapahtumissa.

7. Saat kattavat työterveyspalvelut TT-Botniassa, missä panostetaan erityisesti työntekijöidemme hyvinvoinnin seurantaan ja edistämiseen.

8. Löydät tasapainoa työlle ja vapaa-ajalle, jotta elämä olisi muutakin kuin työtä. Pyrimme pitämään työajat säännöllisinä, ja useilla aloilla on mahdollisuus joustaviin järjestelyihin sekä hybridityöhön.

9. Pääset tekemään mielenkiintoisia työtehtäviä näköalapaikalla taatusti merkityksellisessä työssä: olet mukana tekemässä Vaasasta kaupunkia, jossa ihmisten on hyvä elää, työskennellä, opiskella ja matkailla.

10. Olet osa työyhteisöä, jossa pääset loistamaan ihan joka päivä! Iloitsemme työkavereiden onnistumisista ja annamme kaikkien loistaa.

Olemme vastuullinen työnantaja, joka ottaa toimissaan huomioon yhteiskunnan ja ympäristön. Haluamme olla myös turvallinen ja hyvä työpaikka kaikista lähtökohdista tuleville.

Näin haet meille töihin

Vaasan kaupungin kaikki avoimet työpaikat löydät Kuntarekrystä. Hakeminen vakituisiin ja määräaikaisiin tehtäviin sekä sijaisuuksiin tapahtuu myös Kuntarekryssä.

Vaasan kaupungilla työskentelee 3500 työntekijää.

Näin rekrytoimme vuonna 2021:

  • Työpaikkoja 792
  • Vakinaisia 463, määräaikaisia 329
  • Hakijoita 6108 (joista naisia 70% ja miehiä 30 %)
  • Virkoja 227, työsuhteita 565
  • Äidinkielijakauma: Suomi 64 %, ruotsi 29 %, muu 7 %
  • Erilaisia nimikkeitä 215
  • Rekrytoinnit joissa käytetty anonyymia hakua 16

Palkkatukityö, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta

Palkkatukityöhön, työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan haetaan kaupungin omia kanavia pitkin. Voit lukea näistä lisää työllistämispalveluiden sivulta.

Anonyymi rekrytointi

Pyrimme kasvattamaan henkilöstön monimuotoisuutta kiinnittämällä enemmän huomiota eritaustaisten ja eri elämäntilanteissa olevien rekrytointiin ja työllistämiseen. Suosimme anonyymia rekrytointia.

Ovemme ovat avoinna eri taustoista tuleville – uskomme, että monimuotoisuus on rikkaus, mikä huomioidaan myös työtapoja ja palveluita kehittäessä.

Anonyymi rekrytointi tarkoittaa, että hakijan henkilötiedot eivät näy hakemuksissa, kun esimies käy läpi potentiaalisia ehdokkaita haastattelua varten. Nähtävillä oleva tieto, kuten kokemus, kannustaa kiinnittämään huomiota tehtävässä vaadittavaan ja kaupungin strategian kannalta olennaiseen osaamiseen. Anonyymius vähentää muun muassa sukupuoli- ja ikäsyrjintää.

Rekrytointipalvelut

Vaasan kaupungin rekrytointipalvelut tukee työnhakijoita ja kaupungin eri palvelualueita rekrytointiin liittyvissä asioissa. Jos sinulla on jotakin kysyttävää kaupunkimme rekrytoinnista, voit olla yhteydessä rekrytointiyksikköömme rekrytointi@vaasa.fi

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalveluiden aukioloaika

  • Avoinna arkisin klo 7:30-11:00 sekä 12:00-15:00

Ota yhteyttä

Sosiaalinen media

Tervetuloa mukavaan joukkoomme tekemään tärkeää sosiaalityötä! 🙌 Haemme sosiaalityöntekijää Vaasan vastaanottokeskukseen ajalle heti-31.12.2023. 🎯 Sosiaalipalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää asiakkaan yleistä hyvinvointia ja tukea hänen toimintakykyään erilaisten sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön keinoin. Tehtävä sisältää mm. palvelutarpeen arviointia, suunnitelmallista asiakastyötä, perhetyötä, sekä harkinnanvaraisen vastaanottorahan päätöstentekoa. Työ on päivätyötä. 🌟Tarjoamme dynaamisen ja yhtenäisen työyhteisön sekä mielenkiintoisen toimialan, jossa työskenteleviä yhdistää ainutlaatuinen yhteisöllisyys työskentelystä osana tiimiä ja vastaanottojärjestelmää. Mahdollisuuden kouluttautua ja kasvattaa asiantuntemusta pakolaisten vastaanotosta. 🌟 Tutustu tehtävään tarkemmin ja hae paikkaa viimeistään 14.4. 👉 https://bit.ly/3zgvWHC #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki Välkommen att göra ett viktigt socialarbete som en del av vårt trevliga team! 🙌 Vi söker en socialarbetare till Vasa mottagningscentral. Anställningsförhållandet börjar genast och pågår till 31.12.2023. 🎯 Socialservicens mål är att främja och upprätthålla klientens allmänna välmående samt stöda hens handlingsförmåga med hjälp av socialservicens och socialarbetets metoder. I arbetsuppgiften ingår bland annat att bedöma servicebehov, planenligt klientarbete, familjearbete samt att besluta om behovsprövad mottagningspenning. Arbetet är dagarbete. 🌟 Vi erbjuder ett intressant verksamhetsområde samt en dynamisk och enhetlig arbetsgemenskap med en unik sammanhållning och där du är en del av teamet och mottagningssystemet. Möjligheter finns för fortbildning samt att förbättra sin expertis vad gäller mottagningen av asylsökande. 🌟 Bekanta dig närmare med uppgiften och sök platsen senast 14.4. 👉 https://bit.ly/3M1tdcy #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
30.03.2023 - 11:00

RekryVaasa

Etsimme oman alansa huipputekijää, joka jakaa aidon innostuksen siihen mitä tekee! 🧐 Haemme käyttöpäällikköä Vaasan Vedelle. 💦 Käyttöpäällikön tehtävässä työskentelet talousvesihuollon asiantuntijana kaupunkikonsernissa ja varmistat toimivan yhteistyön muiden talousvesilaitosten ja yhteistyötahojen kanssa. Olet osa Vaasan Veden johtoryhmää ja esihenkilönäsi toimii Vaasan Veden johtaja. 💦 Pilvilammen pintavesilaitoksen käyttöpäällikkönä olet mukana vedenhankintaprosesseissa, vastaat raakaveden käsittelystä, vedenpuhdistuslaitoksen ja vesisäiliöiden toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta, sekä raaka- ja talousveden laaduntarkkailusta. 💎 Tarjoamme sinulle haasteellisen ja monipuolisen työn vesihuollon parissa, jossa on mahdollisuus myös itsenäiseen työskentelyyn sekä toiminnan kehittämiseen yhdessä sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. Tuemme henkilöstön kouluttautumista, verkostoitumista ja hyvinvointia mm. liikunta- sekä kulttuurietujen muodossa. 💎 Löydä paikkasi asiantuntevasta tiimistämme! 🙌 Hae mukaan viimeistään 11.4. 👉 https://bit.ly/3Zol4BQ #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki Vi söker en person som är en toppförmåga inom sitt område och som delar med sig av sitt genuina intresse för det som hen gör! 🧐 Vi söker en driftschef till Vasa Vatten. 💦 I uppgiften som driftschef arbetar du som sakkunnig på hushållsvattentjänster i stadskoncernen och säkerställer ett fungerande samarbete med övriga hushållsvattenverk och samarbetsparter. Du ingår i Vasa Vattens ledningsgrupp och direktören för Vasa Vatten är din chef. 💦 Som driftschef vid Molnträskets ytvattenverk är du med i vattenanskaffningsprocesserna, svarar för behandlingen av råvatten, driften, servicen och underhållet av vattenreningsverket och vattenreservoarerna samt för kvalitetsgranskningen av rå- och hushållsvatten. 💎 Vi erbjuder dig ett utmanande och mångsidigt arbete inom området vattentjänster, där det är möjligt att också arbeta självständigt samt att utveckla verksamheten tillsammans med en engagerad och yrkeskunnig personal. Vi stöder personalens utbildning, nätverkande och välmående i form av bland annat motions- och kulturförmåner. 💎 Hitta din plats i vårt sakkunniga team! 🙌 Sök till oss senast 11.4. 👉 https://bit.ly/40nlHwP #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
28.03.2023 - 11:00

RekryVaasa

⭐️ Uudet haasteet odottavat! ⭐️ Haemme kuntatekniikkaan yksikön päällikköä johtamaan hanketoimintaa. ✔️ Hanketoimintayksikön tehtäviin kuuluu suunnittelu- ja rakentamishankkeiden toteuttaminen sekä kuntatekniikan prosesseja läpileikkaava erikoisosaaminen esimerkiksi taitorakenteiden, sähkötekniikan, kävelyn ja pyöräilyn edistämisen sekä hulevesien hallinnan osalta. Hanketoimintayksikön päällikkönä vastaat palveluyksikön toiminnasta sekä johdat ja kehität toimintaa kaupunkiympäristölautakunnan ja tulosaluejohtajan alaisuudessa. ✔️ Yksikönpäällikkönä toimit hanketoiminnan salkunhaltijana sekä vastaa hanketoiminnan prosessista, jonka mukaan myös muissa yksiköissä toimitaan suunnittelun, rakentamisen ja kehittämisen osalta. Toimit yksikönpäällikön tehtävien lisäksi myös yhden tiimin esihenkilönä (projektitoimisto, suunnittelu tai rakentaminen). Virassa työskentelet osana kuntatekniikan johtoryhmää. ✔️Tarjoamme sinulle monipuolisen työtehtävän, jossa pääset kehittämään Vaasan kaupungin kunnallistekniikkaa ja johtamaan tulevaisuuden hanketoimintaa. Työsuhde-etuna on ePassi-kulttuuri- ja liikuntaetu, tulossa oleva työsuhdepyöräetu sekä muita etuja kaupungin palveluista. Odotamme jo innolla hakemustasi! Hae viimeistään 11.4 ➡️ https://bit.ly/3FVvEcG #vaasa #vaasankaupunki #rekrytointi #työpaikat #MaailmanOnnellisinKaupunki ⭐️ Nya utmaningar väntar! ⭐️ Vi söker en enhetschef till kommuntekniken för att leda projektverksamheten. ✔️ Till projektverksamhetsenhetens uppgifter hör genomförande av planerings- och byggprojekt samt specialsakkunskap som skär igenom kommunteknikprocesserna i fråga om t.ex. elteknik, främjande av cykling och hantering av dagvatten. Som chef för projektverksamhetsenheten ansvarar du för serviceenhetens verksamhet samt leder och utvecklar verksamheten underställd stadsmiljönämnden och resultatområdesdirektören. ✔️ I egenskap av enhetschef är du portföljförvaltare inom projektverksamheten samt svarar för projektverksamhetsprocessen, som också följs i de andra enheterna när det är fråga om planering, byggande och utvecklande. Utöver att du innehar enhetschefens uppgifter är du också chef för ett annat team (projektbyrån, planering eller byggande). I uppdraget är du en del av Kommunteknikens ledningsgrupp. ✔️ Vi erbjuder dig en mångsidig arbetsuppgift, där du får vara med och utveckla Vasa stads kommunalteknik och leda framtidens projektverksamhet. Anställningsförmåner är ePassis kultur- och motionsförmån, på kommande är också en tjänstecykelförmån samt andra förmåner bland stadens service. Vi väntar redan ivrigt på din ansökan! Sök senast 11.4 ➡️ https://bit.ly/3FW8NxH #vasa #vasastad #rekrytering #arbetsplatser #VärldensLyckligasteStad
27.03.2023 - 07:20

RekryVaasa

Oletko etsimämme terveydenhuollon osaaja? 🔎 Haemme kolmea terveydenhoitajaa Vaasan vastaanottokeskukseen ajalle heti - 30.6.2023. Vaasan vastaanottokeskuksen tehtävänä on järjestää turvapaikanhakijoille ja tilapäistä suojelua saaville asiakkaille tarvittavat peruspalvelut kansainvälisten sopimusten mukaisesti. 🎯 Peruspalveluihin kuuluvat tilapäinen majoitus, välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, oikeuspalveluiden turvaaminen, suomen kielen opetus, sosiaalityö ja perhepalvelut, vapaaehtoisen paluun järjestäminen, turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien perustarpeiden turvaaminen ja turvapaikkaprosessin sujuvuus. 💎 Tarjoamme timanttisen työyhteisön, jossa saat aina apua työtehtävien hoitoon. Lisäksi tarjoamme etuja kaupungin palveluihin sekä muun muassa e-passin kulttuuri- ja liikuntaedun. 💎 Haethan työkaveriksemme viimeistään 4.4. ⏳ https://bit.ly/40834wM #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki ********* Är du det proffs inom hälsovården som vi söker? 🔎 Vi söker tre hälsovårdare till Vasas Mottagningscentralen under tiden genast - 30.6.2023. Uppgiften för Vasas Mottagningscentralen är att i enlighet med nationell lagstiftning och internationella överenskommelser ordna den basservice som behövs för asylsökande och klienter som får tillfälligt skydd. 🎯 I basservicen ingår tillfällig inkvartering, nödvändiga socialvårdstjänster samt hälso- och sjukvårdstjänster, tryggande av rättstjänster, undervisning i finska språket, socialarbete och familjeservice, ordnande av frivillig återresa, tillgodoseende av de grundläggande behoven hos asylsökande och personer som får tillfälligt skydd samt smidighet i asylprocessen. 💎 Vi erbjuder en jättebra arbetsgemenskap, där du alltid får hjälp med att sköta arbetsuppgifter. Dessutom erbjuder vid förmåner inom stadens service samt bl.a. ePassis kultur- och motionsförmån. 💎 Ansök om att bli vår arbetskamrat senast 4.4. ⏳ https://bit.ly/3JBHdH7 #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
23.03.2023 - 12:00

RekryVaasa