Ohita valikko
I love muovi -kampanjan Vaasan joukkue Helsingissä

Kaupungin kehittäminen

Tulevaisuuden Vaasaa rakennetaan tänään! Niinpä entistäkin paremman Vaasan eteen työskenteleminen on meille sydämen asia.

Varmistamme työllämme, että kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat  edistävät kaupungin menestystä ja tukevat hyvää johtamista. Tuemme kaupungin toimialojen ennakointikykyä sekä strategisten tavoitteiden toteutumista.

Toiminnallamme edistämme kaupungin elinvoimaa ja edunvalvontaa. Kaupunki on aktiivinen alueen kehittäjä, tietoa jakava ja sitä hankkiva toimija. Toimimme osana alueen innovaatioekosysteemiä yhdessä yritysten, korkeakoulujen, järjestöjen sekä kuntalaisten kanssa yhteiskehittämisen keinoin.

Tehtäviimme kuuluu myös hanke- ja kokeilutoiminnan edistäminen. Selvitämme asiantuntemuksella hanke-, kokeilu-, ja rahoitusmahdollisuuksia ja tiedotamme niistä aktiivisesti.

Edistämme kaupungin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä esteettömyyttä kaupungin organisaatioiden toiminnassa ja kuntalaisten arjessa. Myös kestävä kehitys näkyy toimissamme vahvasti.

 

 

 

 • Alueiden keskuskaupungeilla, kuten Vaasalla, on alueellisessa kehittämistoiminnassa erityisen merkittävä rooli. Vaikutamme aktiivisesti eri keinoin itse kaupungin ja koko kaupunkiseudun myönteiseen kehitykseen ja kasvuun sekä sen edunvalvontaan.

 • Vaasa jakautuu 12 suuralueeseen ja 60 pienalueeseen, joiden mukaan jakautuvat myös kaupunginosat. Jokaisella kaupunginosalla on oma tunnelmansa, historiansa ja yhteisönsä. Täältä löydät tietoa asuinalueiden kehittämishankkeista.

 • Vaasan kaupunki haluaa ottaa esteettömyyden osaksi kaupunkikuvaa. Esteettömyys Vaasassa ei ole vain ramppeja siellä täällä, vaan monimuotoinen ja laaja kokonaisuus asioita, jotka parantavat ja yhdenvertaistavat kaupunkia ja elämänlaatua.

 • Vaasan kaupunki hakee menestyksekkäästi ulkoista rahoitusta ja osallistuu aktiivisesti kaupungin strategisia tavoitteita edistäviin hankkeisiin.

 • Vaasan kaupunki on allekirjoittanut innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosille 2021-2027.

  Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö.

 • Tavoitteenamme on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnassa tehdä Vaasan kaupungista tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi paikka asua ja elää sekä tehdä työtä.

 • Nuoret istuvat nurmikolla

  Tietoa ja tilastoja

  Vaasan kaupungin tilasto- ja tietotuotannossa keskittymme kaupunkistrategian mukaisen tiedon, tilastojen ja niihin pohjautuvien analyysien tuottamiseen.

 • Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jolla turvaamme hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville.

 • Autamme kaikissa liiketoimintaa koskevissa kysymyksissä sekä annamme tukea uuden liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen monin eri tavoin.

 • Maailma on tänä päivänä globaalimpi kuin koskaan aikaisemmin ja on tärkeää, että paikallinen ja globaalinen kehitys linkitetään yhteen. 

 • Kansainvälisen kaupungin kansainväliset yritykset kannustavat Vaasaa kehittämään logistiikkaansa yhä paremmin maailmanlaajuisia tarpeita vastaavaksi.