Ohita valikko

Yrittäjän palvelut

Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrityksen perustaminen ei ole aina helppoa. Liikeidean toteuttamista ja kehittämistä on arvioitava tarkkaan ennen yrityksen perustamista. Ennen kuin päätöksen yrittäjäksi ryhtymisestä tekee, kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan.

Asiantuntija-apu on kullanarvoista myös sitten, kun toiminta on jo käynnissä. Vaasan seudulla ei tarvitse yrittää yksin, vaan seudulla on toimiva verkosto yrittäjän avuksi eri tilanteissa.

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia

Vaasan seudun kuntien omistama VASEK on yrityksiä varten ja toimii täyden palvelun talona. Se tarjoaa maksutta ohjausta ja neuvontaa niin toiminnan alkutaipaleella, toimintaa kehitettäessä, omistajan- ja sukupolvenvaihdoksissa kuin myös yrityksen elinkaaren loppuvaiheessa, koulutusasioissa, investointi- ja rahoituskysymyksissä, verkostoitumisessa ja kansainvälistymisessä.

Apua ja tukea yrityksen perustamisvaiheessa saat VASEKin yhteydessä toimivasta uusyrityskeskus Startiasta. Sieltä saat eväät oman liiketoiminnan suunnitteluun, liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja laskelmien kehittämiseen.

VASEKin ja Uusyrityskeskus Startian palvelut

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta (lainoja, takauksia ja vientitakuita) yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.

Finnveran toiminnan tavoitteina ovat muun muassa aloittavan yritystoiminnan lisääminen, pk-yritysten muutostilanteiden rahoituksen mahdollistaminen ja yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin edistäminen.

Finnveran kotisivut

TE-toimisto

TE-palvelut tarjoavat yrittäjille ja yrityksille monipuolisia vaihtoehtoja osaajien hankintaa varten. Käänny työ- ja elinkeinotoimiston puoleen, kun etsit työntekijää. Tunnemme alueemme työntekijät ja työmarkkinat. Autamme sinua löytämään juuri oikean osaajan. TE-palvelut tukevat myös kansainvälisen työvoiman hankinnassa, olemassa olevan henkilöstön koulutuksessa ja muissa muutostilanteissa.

TE-toimisto myöntää Starttirahaa alkaville yrittäjille. Starttirahan hakemiseksi tarvitset lausunnon, jonka saat uusyrityskeskus Startiasta.

TE-toimiston palvelut yrittäjälle

Teknologiakeskus Merinova

Merinova on yritysten toiminnan ja toimintaedellytysten kehittämisen asiantuntija, jonka erityisosaamisala on energiateknologia. Teknologiakeskus toteuttaa alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisohjelmia, -hankkeita ja -palveluita ja palvelee yksittäisiä energia-alan yrityksiä monipuolisilla liiketoiminnan kehittämispalveluilla.

Teknologiakeskus Merinovan sivut

Viexpo

Viexpon perustehtävä on neuvoa ja palvella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Viexpo palvelee pieniä ja keskisuuria yrityksiä vientipolun eri vaiheissa. Paikallinen, pohjalaiset yritykset ja niiden vahvuudet tunteva Viexpo toimii osana Team Finland-verkostoa ja Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä.

Viexpon kotisivut

Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjanmaan ELY-keskus tarjoaa yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalveluita. ELY-keskus myöntää kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

ELY-keskukset tukevat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeille, jotka edistävät elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä kannustavat uuden yritystoiminnan aloittamiseen ja toimivien yritysten kehittämiseen.

Tukitasot ja rahoitusmuodot vaihtelevat hieman ELY-keskuksittain. Kun suunnittelet investointia, rakentamista tai muuta kehittämistoimintaa, ota yhteyttä Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Ota yhteyttä ELY-keskukseen ja kysy tukimahdollisuuksista

Pohjanmaan kauppakamari

Kauppakamari edistää alueen yritysten toimintaa, kilpailukykyä ja kasvua toimimalla yritysten yhteisenä äänitorvena päättäjien suuntaan. Kauppakamari luo yrityksille kohtaamismahdollisuuksia, järjestää asiantuntijuutta päivittävää koulutusta ja tarjoaa monia muita palveluita.

Pohjanmaan kauppakamarin palvelut

Yrittäjäyhdistykset

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät on kaksikielinen aluejärjestö Pohjanmaan maakunnan yrittäjäyhdistyksille ja yrittäjille. Sen tehtävänä on toimia alueellaan olevien pk-yritysten sekä niiden muodostamien jäsenyhdistysten alueorganisaationa ja kontaktifoorumina yrittäjien ja eri sidosryhmien välillä. Aluejärjestö on alueellinen edunvalvoja ja vaikuttaja yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa ja pyrkii parantamaan alueen pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien toimintaedellytyksiä.

Tutustu Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjiin sekä paikallisyhdistyksiin