Ohita valikko

Pysäköinti ja pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa ajoneuvon pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista.

Vaasassa pysäköintiä valvoo poliisi ja kaupungin pysäköinnintarkastajat. Kunnallisen pysäköinninvalvojan tai -tarkastajan tunnistat tunnusmerkistä ja asusta sekä virkamerkistä.

Kaupungissa on useita pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikat on jaettu vyöhykkeisiin ja niiden mukaisiin pysäköintihintoihin. Maksullisen pysäköinnin vyöhykejakokartan ja pysäköintivyöhykkeiden hintataulukon löydät alta.

Tietoturvasuoja Vaasan kaupungilla

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018. Tämä ei tule vaatimaan mitään toimenpiteitä rekisteröidyiltä eli kuntalaisilta tai Vaasan kaupungin asiakkailta.

Merkittävimmät muutokset tulevat olemaan rekisteröidyn tiedon entistäkin turvallisempi käsittely sekä rekisteröityjen parantuneet oikeudet.

Uuteen tietosuoja-asetukseen voi tutustua alla olevan linkin kautta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504

Tietosuojaseloste Vaasan kaupungin pysäköinninvalvontaan löydät täältä:

Pysäköintivirhemaksurekisteri

Hylättyjen ajoneuvojen ja romuajoneuvojen rekisteri

Kotihoidon pysäköintitunnusrekisteri

Asukaspysäköinti Vaasassa

Asukaspysäköintiohje Asukaspysäköintikokeilu jatkuu

Asukaspysäköintikokeilu

 1. Hovioikeudenpuistikolla (asukaspysäköintialue A) / kk-maksu 15,00€
 2. Konepajan- sekä Himalajankadulla (asukaspysäköintialue B) / kk-maksu 10,00€
 3. Frilundintie (asukaspysäköinti C) / kk-maksu 10,00€ / astuu voimaa 1.6.2023

Asukaspysäköinti kohdentuu vain niihin kiinteistöihin, jotka ovat A, B ja C alueiden lähietäisyydellä. Ulkopuolisten henkilöiden, jotka eivät ole asumisoikeutta / osoitetta ao. kiinteistöihin ei ole oikeuttaa hankkia asukaspysäköintilupaa. Asia tarkistetaan luvan hakemisen yhteydessä, jossa samalla myös maksetaan pysäköintioikeus. Pysäköintioikeuksien määrä yhtä asumisyksikköä kohti on 2 lupaa.

Asukaspysäköinti osoitetaan liikennemerkeillä, ja sitä valvotaan kaupungin pysäköinninvalvonnan toimesta. Kokeilu kestää vuoden, jonka jälkeen tehdään päätös saadun palautteen pohjalta kokeilun jatkamisesta.

Ohje asukaspysäköintiluvan hakemiseen ja maksamiseen löytyy => Asukaspysäköintiohje sekä osoitteesta www.eparking.fi

Lisää infoa antaa Pysäköinninvalvonta, puh. 040 632 98 38 tai 040 637 55 37, pysakoinninvalvonta@vaasa.fi

Kartat:

Asukaspysäköinti A_Hovioikeudenpuistikko kartta

Asukaspysäköinti B_Himalajankatu+Konepajakatu kartta

Asukaspysäköinti C Frilundintie kiinteistöt_kartta

BIG (Kaasuautot) -luvat ja paikat

Henkilöautot, jotka on rekisteröity kaasukäyttöisiksi, voidaan näille hakea erillistä pysäköintilupaa. Lupa oikeuttaa ilmaiseen pysäköintiin Vaasan kaupungin erikseen määräämillä pysäköintipaikoilla, sekä Vaasan kaupungin määräämin ehdoin.

P-BIG hakemus

P-BIG autopaikat

Pysäköintilupaa haettaessa tulee esittää kaasua polttoaineena käyttävän henkilöauton (CBG/CNG-bifuel) rekisteriotteen 1-osan. Kopio rekisteriotteen 1-osasta liitetään hakemukseen. Pysäköintiluvan rekisteröinnistä vastaa Ab Stromossen Oy.

Pysäköintiluvan saanut tulee kiinnittää pysäköintiin oikeuttava ”BIG” -tarra näkyvälle paikalle auton etutuulilasin oikealle reunalle auton sisältä katsottuna.

Lisätietoja voi tiedustella, joko info@stormossen.fi tai pysakoinninvalvonta@vaasa.fi.

Stormossen https://www.stormossen.fi/tankkaaminen/

 

Hylättyjen ajoneuvojen siirto

Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty, kunta on velvollinen alueellaan suorittamaan varastosiirron. Yksityistiellä tai yksityisalueella olevalle hylätylle ajoneuvolle kunta suorittaa varastosiirron yksityistienpitäjän tai yksityisalueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Pyyntö löytyy tästä: Pyyntö_

Henkilö- tai pakettiauton viimeisellä omistajalla on oikeus toimittaa romuajoneuvonsa kustannuksitta tuottajavastuun piiriin kuuluvaan järjestelmään hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle ja edelleen romutettavaksi. Hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle toimitetusta ajoneuvosta annetaan omistajalle romutustodistus, joka on edellytys ajoneuvon poistamiseksi Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä.

https://www.autokierratys.fi/

Tiedustelut ajoneuvojen siirroista
Pysäköintisihteeri puh. +358 40 637 5537

Kotihoidon pysäköintitunnus

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 9.11.2022 § 156 päättänyt kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöjatkosta Vaasan kaupungin katualueella tieliikennelain 190 a §:n mukaan ajalle 1.1– 31.12.2023 asiakkaan kotona tieliikennelain 190 a §:n 1 mom. 1-4 kohdan nojalla suoritettavaa tehtävää varten. Pysäköintitunnus voidaan pysäköinninvalvonnalle osoitetun hakemuksen perusteella myöntää 190 a §:n 1 momentissa tarkoitettua palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle.

Kotihoidon pysäköintitunnus hakemus, 2023

 

Liikennemerkkien tunnistaminen

Silloin tällöin tulee eteen tilanteita, joissa jäämme miettimään liikennemerkin merkitystä ja mitä se tarkoittaa. Alla olevien linkkien kautta voit päivittää tietosi liikennemerkeistä.

Trafino

Liikenneturva

Tässä muutama yleisesti käytetty, pysäköintiin liittyvä merkki.

Pysäköintialuekieltomerkki
Pysäköintikieltoalue

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusta haetaan sähköisesti verkkoasiointipalvelussa

Oikaisuvaatimuksen verkkopalveluun voit kirjautua käyttämällä auton rekisterinumeroa ja pysäköintivirhemaksussa olevaa asianumeroa.

Pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen voit vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta (juristi). Oikaisuvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen: Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköintivirhemaksu on 50,00€. Eräpäivän jälkeen maksamatttomasta pysäköintivirhemaksusta  määräytyy 14,00€ lisämaksu. Jos olet mielestäsi saanut pysäköinvirhemaksun väärin perustein, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Maksun voi suorittaa HelgaParkissa, osoitteessa. Sisäänkirjautuminen virhemaksun asianumerolla ja auton rekisteritunnuksella.

Sen voi myös suorittaa pankkiin tai kaupungin kassaan Kansalaisinfossa, joka sijaitsee osoitteessa:

Tammipihassa, Teräksenkuja 1, 65100 Vaasa (Käynti on sisäpihalta).

 

Sotaveteraanien pysäköintiluvat

Vaasalaisille ja mustasaarelaisille sotaveteraaneilla annetaan mahdollisuus pysäköidä Vaasan kaupungin pysäköintialueille ilman pysäköintimaksua. Tähän tarvitaan autoon erillinen P-lupa. Luvan voi noutaa Vaasan Kaupungin Pysäköinninvalvonnan toimistosta, Kirkkopuistikko 26, 1.krs.

Sotaveteraanien Veljesliitto
Sotaveteraanit

 

Vuokrattavat pysäköintipaikat

Vaasan Kaupunki vuokraa pysäköintilupia seuraaville pysäköintipaikoille

Pysakointipaikkojen hinnasto 2023

 1. Teatteriparkki: Paikkoja vapaana
 2. Tammipiha: Täynnä, jono mahdollinen
 3. Tammipihan ylempi kansi: Täynnä, jono mahdollinen
 4. Tammipihan kellari: Täynnä, jono mahdollinen
 5. Raastuvankatu 27 P-halli: Täynnä, jono mahdollinen

Teatteriparkin sisääntulo

Vyöhykehinnasto ja vyöhykekartta 2023 sekä moottoripyörä ja mopo pysäköinti Vaasassa

Vaasan kaupungin alueella kaikki pysäköintipaikat ovat, sekä sunnuntaisin, että pyhäpäivisin maksuttomia.

Maksutavat, joilla pysäköintimaksu voidaan suorittaa ovat, kolikot, pankki/luottokortti sekä muut pysäköintimaksun palvelutuottajat (löytyy oikealla kohdasta yhteistyökumppanimme)

PysäköintimittaritAlue Aluekoodi  Hinta
Alue 1 Vyöhyke 310 2,20 €/h
Alue 2 Vyöhyke 320 1,50 €/h
Alue 3 Vyöhyke 330 1,00 €/h
Alue 4 Vyöhyke 334 0,50 €/h ja 2,00 €/vrk

Maksullisen pysäköinnin vyöhykkeet 2023

Pysäköintimittarit

Moottoripyörä ja mopo pysäköinti

Moottoripyörät ja mopot on mahdollista pysäköidä veloituksetta Kauppapuistikko 9 kohdalla (Hesburgerin takana).

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelun aukioloaika on, Ma - Pe, klo 09.00 - 12.00. Muina aikoina, yhteydet pysakoinninvalvonta@vaasa.fi

 • Tekninen virasto Kirkkopuistikko 26, Vaasa

  Avaa kartta

Asiakaspalvelun aukioloajat

 • Ma - Pe, klo 09.00 - 12.00