Ohita valikko

Pysäköinti ja pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa ajoneuvon pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista.

Vaasassa pysäköintiä valvoo poliisi ja kaupungin pysäköinnintarkastajat. Kunnallisen pysäköinninvalvojan tai -tarkastajan tunnistat tunnusmerkistä ja asusta sekä virkamerkistä.

Kaupungissa on useita pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikat on jaettu vyöhykkeisiin ja niiden mukaisiin pysäköintihintoihin. Maksullisen pysäköinnin vyöhykejakokartan ja pysäköintivyöhykkeiden hintataulukon löydät alta.

Tietoturvasuoja Vaasan kaupungilla

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018. Tämä ei tule vaatimaan mitään toimenpiteitä rekisteröidyiltä eli kuntalaisilta tai Vaasan kaupungin asiakkailta.

Merkittävimmät muutokset tulevat olemaan rekisteröidyn tiedon entistäkin turvallisempi käsittely sekä rekisteröityjen parantuneet oikeudet.

Uuteen tietosuoja-asetukseen voi tutustua alla olevan linkin kautta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504

Tietosuojaseloste Vaasan kaupungin pysäköinninvalvontaan löydät täältä:

Pysäköintivirhemaksurekisteri

Hylättyjen ajoneuvojen ja romuajoneuvojen rekisteri

Kotihoidon pysäköintitunnusrekisteri

Asukaspysäköinti Vaasassa

Asukaspysäköintiohje Asukaspysäköintikokeilu jatkuu

Asukaspysäköintikokeilu

  1. Hovioikeudenpuistikolla (asukaspysäköintialue A) / kk-maksu 15,00€
  2. Konepajan- sekä Himalajankadulla (asukaspysäköintialue B) / kk-maksu 10,00€
  3. Frilundintie (asukaspysäköinti C) / kk-maksu 10,00€
  4. Olympiakorttelin pysäköintialue (asukaspysäköinti D) / kk-maksu 15,00€

Asukaspysäköinti kohdentuu vain niihin kiinteistöihin, jotka ovat A, B ja C alueiden lähietäisyydellä. Ulkopuolisten henkilöiden, jotka eivät ole asumisoikeutta / osoitetta ao. kiinteistöihin ei ole oikeuttaa hankkia asukaspysäköintilupaa. Asia tarkistetaan luvan hakemisen yhteydessä, jossa samalla myös maksetaan pysäköintioikeus. Pysäköintioikeuksien määrä yhtä asumisyksikköä kohti on 2 lupaa.

Asukaspysäköinti osoitetaan liikennemerkeillä, ja sitä valvotaan kaupungin pysäköinninvalvonnan toimesta. Kokeilu kestää vuoden, jonka jälkeen tehdään päätös saadun palautteen pohjalta kokeilun jatkamisesta.

Ohje asukaspysäköintiluvan hakemiseen ja maksamiseen löytyy => Asukaspysäköintiohje sekä osoitteesta www.eparking.fi

Lisää infoa antaa Pysäköinninvalvonta, puh. 040 632 98 38 tai 040 637 55 37, pysakoinninvalvonta@vaasa.fi

Kartat:

Asukaspysäköinti A_Hovioikeudenpuistikko kartta

Asukaspysäköinti B_Himalajankatu+Konepajakatu kartta

Asukaspysäköinti C Frilundintie kiinteistöt_kartta

Asukaspysäköinti D Olympiakorttelin pysäköintialue_kartta

BIG (Kaasuautot) -luvat ja paikat

Henkilöautot, jotka on rekisteröity kaasukäyttöisiksi, voidaan näille hakea erillistä pysäköintilupaa. Lupa oikeuttaa ilmaiseen pysäköintiin Vaasan kaupungin erikseen määräämillä pysäköintipaikoilla, sekä Vaasan kaupungin määräämin ehdoin.

P-BIG hakemus

Stormossen-kaasuautoparkkipaikat 2024

Pysäköintilupaa haettaessa tulee esittää kaasua polttoaineena käyttävän henkilöauton (CBG/CNG-bifuel) rekisteriotteen 1-osan. Kopio rekisteriotteen 1-osasta liitetään hakemukseen. Pysäköintiluvan rekisteröinnistä vastaa Ab Stromossen Oy.

Pysäköintiluvan saanut tulee kiinnittää pysäköintiin oikeuttava ”BIG” -tarra näkyvälle paikalle auton etutuulilasin oikealle reunalle auton sisältä katsottuna.

Lisätietoja voi tiedustella, joko info@stormossen.fi tai pysakoinninvalvonta@vaasa.fi.

Stormossen https://www.stormossen.fi/tankkaaminen/

 

Hylättyjen ajoneuvojen siirto

Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty, kunta on velvollinen alueellaan suorittamaan varastosiirron. Yksityistiellä tai yksityisalueella olevalle hylätylle ajoneuvolle kunta suorittaa varastosiirron yksityistienpitäjän tai yksityisalueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Pyyntö löytyy tästä: Pyyntö_

Henkilö- tai pakettiauton viimeisellä omistajalla on oikeus toimittaa romuajoneuvonsa kustannuksitta tuottajavastuun piiriin kuuluvaan järjestelmään hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle ja edelleen romutettavaksi. Hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle toimitetusta ajoneuvosta annetaan omistajalle romutustodistus, joka on edellytys ajoneuvon poistamiseksi Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä.

https://www.autokierratys.fi/

Tiedustelut ajoneuvojen siirroista
Pysäköintisihteeri puh. +358 40 637 5537

Kotihoidon pysäköintitunnus

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 9.11.2022 § 156 päättänyt kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöjatkosta Vaasan kaupungin katualueella tieliikennelain 190 a §:n mukaan ajalle 1.3– 31.12.2024 asiakkaan kotona tieliikennelain 190 a §:n 1 mom. 1-4 kohdan nojalla suoritettavaa tehtävää varten. Pysäköintitunnus voidaan pysäköinninvalvonnalle osoitetun hakemuksen perusteella myöntää 190 a §:n 1 momentissa tarkoitettua palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle.

Kotihoidon pysäköintilupien ostaminen_2024

Kotihoidon pysäköintitunnus hakemus 2024

 

Liikennemerkkien tunnistaminen

Silloin tällöin tulee eteen tilanteita, joissa jäämme miettimään liikennemerkin merkitystä ja mitä se tarkoittaa. Alla olevien linkkien kautta voit päivittää tietosi liikennemerkeistä.

Trafino

Liikenneturva

Tässä muutama yleisesti käytetty, pysäköintiin liittyvä merkki.

Pysäköintialuekieltomerkki
Pysäköintikieltoalue

Oikaisuvaatimus

Pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen voidaan vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä verkkopalvelun HelgaParkin kautta käyttämällä auton rekisterinumeroa ja pysäköintivirhemaksussa olevaa asianumeroa. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse, postitse tai henkilökohtaisesti.

Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen: Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköintivirhemaksu on 50,00€. Eräpäivän jälkeen maksamatttomasta pysäköintivirhemaksusta  määräytyy 14,00€ lisämaksu. Jos olet mielestäsi saanut pysäköinvirhemaksun väärin perustein, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Maksun voi suorittaa HelgaParkissa, osoitteessa. Sisäänkirjautuminen virhemaksun asianumerolla ja auton rekisteritunnuksella.

Sen voi myös suorittaa pankkiin tai kaupungin kassaan Kansalaisinfossa, joka sijaitsee osoitteessa:

Tammipihassa, Teräksenkuja 1, 65100 Vaasa (Käynti on sisäpihalta).

 

Sotaveteraanien pysäköintiluvat

Vaasalaisille ja mustasaarelaisille sotaveteraaneilla annetaan mahdollisuus pysäköidä Vaasan kaupungin pysäköintialueille ilman pysäköintimaksua. Tähän tarvitaan autoon erillinen P-lupa. Luvan voi noutaa Vaasan Kaupungin Pysäköinninvalvonnan toimistosta, Kirkkopuistikko 26, 1.krs.

Sotaveteraanien Veljesliitto
Sotaveteraanit

 

Vuokrattavat pysäköintihallipaikat

Vaasan Kaupunki vuokraa pysäköintilupia seuraavaan pysäköintipaikkaan

Raastuvankatu 27 P-halli: Täynnä, jono mahdollinen

Pysäköintipaikan hinta_2023

Huomio

Vaasan Teatteriparkki siirtyy kaupungin hoidosta Kiinteistö Oy Vaasan Teatteriparkille. Samalla Vaasan Teatteriparkki luopuu vanhoista pysäköintiluvista, ja pysäköintiluvat siirtyvät 1.7.2023  eParking-palveluun.

Lue Tiedote_Teatteriparkki

Vaasan Tammipiha siirtyy kaupungin hoidosta Kiinteistö Oy Vaasan Teatteriparkille. Samalla Vaasan Tammipiha luopuu vanhoista pysäköintiluvista, ja pysäköintiluvat siirtyvät 1.7.2023 eParking- palveluun.

Lue  Tiedote_Tammipiha

 

Vyöhykehinnasto ja vyöhykekartta 2024 sekä moottoripyörä ja mopo pysäköinti Vaasassa

Vaasan kaupungin alueella kaikki pysäköintipaikat ovat, sekä sunnuntaisin, että pyhäpäivisin maksuttomia.

Maksutavat, joilla pysäköintimaksu voidaan suorittaa ovat, kolikot, pankki/luottokortti sekä muut pysäköintimaksun palvelutuottajat (löytyy oikealla kohdasta yhteistyökumppanimme)

PysäköintimittaritAlue Aluekoodi  Hinta
Alue 1 Vyöhyke 310 2,00€/h
Alue 2 Vyöhyke 320 1,00€/h
Alue 3 Vyöhyke 330 0,50€/h ja

3,00€/vrk

Maksullisen pysäköinnin vyöhykkeet 2024

Lippuautomaatit_2024

Moottoripyörä ja mopo pysäköinti

Moottoripyörät ja mopot on mahdollista pysäköidä veloituksetta Kauppapuistikko 9 kohdalla (Hesburgerin takana).

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

  • Tekninen virasto Kirkkopuistikko 26, Vaasa

    Avaa kartta

Asiakaspalvelumme on avoinna 11.9.2023 alkaen seuraavasti:

  • * puhelin on avoinna klo. 09.00-15.00 (ma-pe)

  • * asiakaspalvelu, Kirkkopuistikko 26, ma-ti, klo. 09.00-15.00

  • * asiakaspalvelu, Kirkkopuistikko 26, ke-pe klo. 09.00-13.00