Ohita valikko
Unesco Maailmanperintö
Ilmakuva, jossa näkyy iso silta

Unescon maailmanperintökohde
Tervetuloa Merenkurkun saaristoon

Arvokas luonnonperintö

Ainutlaatuinen Merenkurkun saaristo on Suomen ainoa luonnonperintökohde kansainvälisellä Unescon maailmanperintölistalla. Yhdessä Ruotsin Korkearannikon kanssa matala Merenkurkun saaristo muodostaa parhaan paikan maailmassa kokea ja ymmärtää viimeisen jääkauden aiheuttamaa maankohoamista.

Koe Merenkurkku

Merenkurkun saaristossa pääset kokemaan saaristoluonnon raikkauden, idyllisten kylien tunnelman ja hätkähdyttävän maankohoamismaiseman.

Etsi oma elämyksesi
Maailmanperintöportissa voit tutustua Merenkurkun saaristoon.

Portti Merenkurkun maailmanperintöön

Suomen pisimmän sillan kupeessa sijaitseva Maailmanperintöportti on vierailusi aloituspiste! Portilla tutustut maailmanperintöön ja saat vinkkejä Merenkurkun saariston eri kohteisiin. Tervetuloa!

Vieraile Maailmanperintöportilla
Pieni puulatikko, jonka päällä riippulukko.

Merenkurkun merihirviö - pakopeli

Merihirviö on nähty Merenkurkun saaristossa ensimmäisen kerran jo 1800-luvulla, ja nyt se näyttää palanneen saaristoon. Astu sisään vierailukeskus Maailmanperintöportin Weichsel-näyttelyyn ja selvitä, pääsetkö merihirviön jäljille ajoissa!

Lue lisää ja varaa pelisi
Jääpeitteiset kivet meressä talvella Merenkurkun saaristossa.

Maailmanperintö pähkinänkuoressa

Matala kohtaa korkean: Merenkurkun saaristo ja Ruotsin Korkearannikko muodostavat yhteisen maailmanperintökohteen Unescon listalla. Yhteistä alueille ovat jääkauden jäljet ja edelleen jatkuva maankohoaminen.

Lue lisää maailmanperinnöstä
Henkilö istuu kivellä ja katselee jäistä merta ympärillään.

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hankkeet

Lue lisää Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen ajankohtaisista hankkeista.

Tutustu hankkeisiin
Rönnskärin puupooki on Suomen vanhin säilynyt puupooki.

Uutiskirje

Uutiskirjeisiin on koottu ajankohtaisia asioita Merenkurkun saariston maailmanperintöalueelta.

Lue uutiskirjeemme

Merenkurkun saariston ääniopas

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen tarinat koottuna yhteen äänioppaaseen! Kuuntele missä vain, milloin vain. Äänioppaassa on 75 paikkakohtaista jaksoa, joten se on oiva kaveri saaristoretkille.

Kuuntele Merenkurkun tarinoita
Happy Independence Day Finland! 🇫🇮 💙
06.12.2022 - 08:00

kvarkenworldheritage

Glad självständighetsdag! 🇫🇮 Hyvää itsenäisyyspäivää! 🇫🇮
06.12.2022 - 08:00

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

Kuva/bild: Vincent Westberg
05.12.2022 - 09:55

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

Världsarvskonventionen fyller 50 år Världsarvskonventionen – Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv – godkändes av Unesco 16.11.1972. Utgångspunkten för konventionen är att världens kultur- och naturarv ska bevaras för kommande generationer. Målet med världsarvskonventionen är att världens folk ska samarbeta för att identifiera, skydda, bevara, presentera och överlämna det centrala kultur- och naturarvet i världen till kommande generationer. Världsarvet är hela mänsklighetens gemensamma kapital och skyddet av detta arv tillkommer alla stater. Finland ratificerade världsarvskonventionen 1987. I Finland är det undervisningsministeriet (kulturarvet) och miljöministeriet (naturarvet) som svarar för ärenden i anslutning till världsarvsverksamheten. Finland har sju världsarvsobjekt: • Sveaborg (togs upp på världsarvslistan år 1991) • Gamla Raumo (1991) • Petäjävesi gamla kyrka (1994) • Verla träsliperi och pappfabrik (1996) • Sammallahdenmäki fornlämningsområde (1999) • Struves kedja (2005) • Kvarkens skärgård (2006) Bekanta dig med de finländska världsarven här: https://www.maailmanperinto.fi/sv/ Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet godkändes 2003. I Finland trädde konventionen i kraft 2013. Ett levande immateriellt kulturarv kan vara muntlig tradition, framställande konst, sedvänjor i det sociala livet, ritualer och ceremonier. Det kan också vara uttryck, sedvänjor, kunskap, färdigheter - liksom tillhörande tillvägagångssätt, artefakter och kulturella miljöer. I Finland finns tre kulturarv upptagna på listan över mänsklighetens immateriella kulturarv: • Den finländska bastutraditionen (2020) • Fiolspelartraditionen i Kaustaby (2021) • Den nordiska klinkbåtstraditionen (gemensamt nordiskt kulturarv, 2021) Övriga Unesco-objekt som delvis kan jämföras med världsarvsobjekten är Skärgårdshavet och biosfärsområdena i Norra Karelen, som bägge hänför sig till Unescos program Människan och Biosfären. Geoparkerna i Rokua, Lauhanvuori-Hämeenkangas, Saimen och Salpausselkä tillhör Unescos geoparkprogram.
15.11.2022 - 23:01

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo