Ohita valikko

Harjoittelupaikat ja opinnäytetyöt

Vaasan kaupunki tarjoaa korkeakoulujen, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille monia mahdollisuuksia työpaikalla tapahtuvaan harjoitteluun ja opinnäytetöiden tekemiseen.

Harjoittelun ja opinnäytetöiden kautta opiskelijat voivat tutustua kaupungin tarjoamiin työmahdollisuuksiin ja kaupunkiin työnantajana sekä luoda tulevaisuuden kannalta tärkeitä työelämäyhteyksiä.

Varhaiskasvatuksen harjoittelupaikat

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen työyhteisöt toimivat työssäoppimisen sekä ohjatun harjoittelun paikkoina yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoille. Opiskelijoiden harjoittelu ja työssäoppiminen perustuu oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen välisiin sopimuksiin.

Opiskelija etsii ohjaavan opettajansa kanssa yhteistyössä harjoittelupaikan, joka soveltuu kulloinkin kyseessä olevan harjoittelun tavoitteisiin. Ohjaava opettaja varmistaa myös, että opiskelijalla on riittävästi tietoa ja taitoa, jota harjoittelu edellyttää.

Harjoittelu- tai työssäoppimispaikan varmistuttua opiskelijan tulee ottaa yhteyttä harjoittelupaikan esimieheen etukäteen ja sopia käytännön asioista koskien harjoittelua.

Lue lisää varhaiskasvatuksen sivulta.

Muiden alojen harjoittelupaikat

Kaikki avoimet korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikat löydät Kuntarekrystä

Lisätietoja muiden alojen harjoittelumahdollisuuksista ja opinnäytetöistä voit tiedustella suoraan kaupungin eri yksiköistä ja rekrytointipalveluista.

Rekrytointipalvelut:
Anne Lindell
puh. 040 153 4564
anne.lindell@vaasa.fi

 

Opinnäytetyöt

Vaasan kaupungin yhtenä keskeisenä strategisena tavoitteena on olla vetovoimainen työnantaja – osaajien houkuttelu ja opiskelijoiden jääminen alueelle on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme.

Suhtaudumme positiivisesti opinnäytetöiden tekemiseen ja keräämme tälle sivustolle opinnäytetyöaiheita.

Voit myös aina olla yhteydessä mikäli sinulla on jokin kaupunkiorganisaatiolle sopiva aihe mielessä: rekrytointi@vaasa.fi

Alla löydät listauksen tutkimusaiheista sekä teemoista, mistä toivoisimme opinnäytetöitä.
Vaasan kaupungin tarpeen pohjalta tehdyistä opinnäytetöistä voidaan maksaa myös korvaus.

Opinnäytetyöaiheita:

Vetovoimainen Vaasa

  • Merenkurkun laivaliikenteen vaikuttavuus

Yhteyshenkilö: Business controller Sonja Känsäkangas, sonja.kansakangas@vaasa.fi 

 

  • Vähänkyrön ja Sundomin kehittämissuunnitelmat – Vaasan maaseutualueiden tulevaisuus

Yhteyshenkilö: Strategia- ja aluepalvelupäällikkö Suvi Aho, suvi.aho@vaasa.fi 

 

Osaava henkilöstö ja työntekijäkokemus

  • Hybridityö

Yhteyshenkilö: Työhyvinvointipäällikkö Henna Nurmikoski, henna.nurmikoski@vaasa.fi