Ohita valikko

Harjoittelupaikat

Vaasan kaupunki tarjoaa korkeakoulujen, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille monia mahdollisuuksia työpaikalla tapahtuvaan harjoitteluun ja opinnäytetöiden tekemiseen.

Harjoittelun ja opinnäytetöiden kautta opiskelijat voivat tutustua kaupungin tarjoamiin työmahdollisuuksiin ja kaupunkiin työnantajana sekä luoda tulevaisuuden kannalta tärkeitä työelämäyhteyksiä.

Varhaiskasvatuksen harjoittelupaikat

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen työyhteisöt toimivat työssäoppimisen sekä ohjatun harjoittelun paikkoina yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoille. Opiskelijoiden harjoittelu ja työssäoppiminen perustuu oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen välisiin sopimuksiin.

Opiskelija etsii ohjaavan opettajansa kanssa yhteistyössä harjoittelupaikan, joka soveltuu kulloinkin kyseessä olevan harjoittelun tavoitteisiin. Ohjaava opettaja varmistaa myös, että opiskelijalla on riittävästi tietoa ja taitoa, jota harjoittelu edellyttää.

Harjoittelu- tai työssäoppimispaikan varmistuttua opiskelijan tulee ottaa yhteyttä harjoittelupaikan esimieheen etukäteen ja sopia käytännön asioista koskien harjoittelua.

Lue lisää varhaiskasvatuksen sivulta.

Muiden alojen harjoittelupaikat

Lisätietoja muiden alojen harjoittelumahdollisuuksista ja opinnäytetöistä voit tiedustella suoraan kaupungin eri yksiköistä ja rekrytointipalveluista.

Rekrytointipalvelut:
Anne Lindell
puh. 040 153 4564
anne.lindell@vaasa.fi