Ohita valikko

Tiede ja tutkimus liiketoiminnan apuna

Opetus- ja tutkimuskeskus Technobothnia on Palosaaren kampuksella sijaitseva tekninen laboratorioyksikkö, jonka omistavat Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto sekä Yrkeshögskolan Novia. Technobothniassa on n. 20 eri laboratoriota, jotka ovat sekä opetus- että tutkimuskäytössä. Technobothnia tarjoaa monenlaisia yrityspalveluita; projektiapua, testauksia ja mittauksia sekä koulutuspalveluita.

Technobothnian sivut.

Vaasan yliopistossa on kolme avointa ja monitieteistä tutkimusalustaa: Vaasa Energy Business Innovation Centre – VEBIC, Digital Economy sekä Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Niiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin ja avoimen tieteen ilmentymiin. Nämä kolme avointa tutkimusalustaa edistävät yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja ovat avoinna monitieteelliseen yhteistyöhön.

Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC tuo yhteen tutkimus- ja yritysmaailman osaamisen ja vastaa tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. VEBICistä löytyy laboratorioita sekä mm. ohjelma energian ja kestävän kehityksen tutkimusprojekteja varten.

VEBICin sivut.

Digital Economy on avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia mm. yhteiskuntaan. Tutkimuskohteita voivat olla esim. tekoäly, koneoppiminen ja digitalisaation vaikutukset tapoihin työskennellä ja kommunikoida. Tutkimusalustalla hyödynnetään yliopiston monitieteistä asiantuntemusta.

Digital Economyn sivut.

Innovation and Entrepreneurship InnoLab on avoin tutkimusalusta, jonka keskeisiä tutkimuskohteita ovat avoimet innovaatiot, käyttäjäinnovaatiot, yrittäjyys sekä julkisen sektorin innovaatiot ja uudistaminen. Lisäksi InnoLab kannustaa soveltamaan kansalaistiedettä, avointa tiedettä ja design-ajattelua. InnoLabin tavoitteena on synnyttää innovatiivista, uutta luovaa tutkimusta ja edistää uusia tapoja tehdä tiedettä.

InnoLabin sivut.

Tutustu yksiköiden toimintaan tarkemmin niiden omilla nettisivuilla ja ota yhteyttä. Toimijoilla on paljon annettavaa yrityksille ja niiden asiantuntijoista kannattaa ottaa kaikki irti.