Ohita valikko
Hanke

EnergySampo

Energia ja ympäristövaikutukset ovat tärkeitä teemoja tulevaisuuden yhteiskunnalle sekä kaikille yrityksille ja sidosryhmille. Ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan uutta tekniikkaa ja uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja yhdistää osaamista. Uusia innovatiivisia ratkaisuja syntyy kehittämällä ratkaisuja järjestelmätasolla ja yhteistyössä toimijoiden kanssa, joilla on globaalin tason kärkiosaamista ja resursseja.
EnergySAMPO – ekosysteemin käynnistäminen ja fasilitointi -hankkeen tavoitteena on perustaa EnergySAMPO -ekosysteemi ja avustaa ekosysteemin käynnistämiseen ja laajentumiseen liittyvissä toimissa sekä julkisen rahoituksen hakemisessa.

Lisätiedot

Ohjelmajohtaja Anna-Kaisa Valkama, Merinova